Over 30 millioner i FAF-overskud

185 fynske landmænd fik ved DLG/FAF's valg- og regnskabsmøde i Odense udsigt til næsten 20 millioner kroner i overskudsbetaling.

I det forgangne år satte DLG rekord med en omsætningsstigning fra 34,1 til 39,4 milliarder kroner. Og med det hidtil største nettoresultat på 282,1 millioner kroner er det besluttet at føre de 113 millioner kroner tilbage til medlemmerne i forhold til deres samhandel med grovvarekoncernen i det forgangne år.

For de fynske DLG-medlemmer bevirker det, at de kan se frem til en overskuddeklaration på tæt ved 20 millioner kroner, dels som forrentning af deres egenkapital - og hvis andelskapitalen med årene er vokset til over 150.000 kroner - som direkte udbetaling af halvdelen af overskuddet og resten ind som en slags »pensionsordning« til den dag gården afhændes.

Overskudsdeklarationen er fordelt indenfor de forskellige områder som samhandel med foder, vitaminer, udsæd samt køb af korn. Således udbetales eksempelvis to kroner pr. kg indkøbt hvede hos FAF sidste år.

Op til 150.000 kroner
- På Fyn havde vi igen sidste år et stort fodersalg og samhandel med korn. Derfor udløstes procentvis gode penge til de fynske landmænd, for en dels vedkommende både 50.000 og helt op til 150.000 kroner, fortæller direktør hos DLG/FAF, Lars Thorø.

På valg- og regnskabsmødet i mandags i Odense, som var det første af ialt 22 afdelingsmøder landet over, hvor DLG's 2010-regnskabet præsenteres, kunne Lars Thorø i det hele taget glæde sig over et flot resultat for det fynske område sidste år.

FAF, som er DLG's største afdeling på landsplan, omsatte for 1,73 milliarder kroner mod 1,67 milliarder året før. Nettoresultatet nåede for første gang over 30 millioner kroner, helt præcist 30,2 millioner mod 26,1 millioner kroner i 2009.

Gerne flere penge
Alligevel var der dog flere af de fremmødte, så hellere havde set en større udbetaling eller mere konkurrencedygtige priser, frem for det rekordstore koncernoverskud.

- Især på Fyn bløder landbruget. Hvad med at satse på nulvækst i de kommende år, foreslog Hans Peter Larsen, Dømmestrup.

Karsten Bjerregaard, Hillerslev, havde gerne set en dobbelt så stor udbetaling, eller færre afgifter og fradrag for korn.

Vækst gør os attraktive
- For det første er det vedtægtsbestemt, at vi kun må udbetale op til halvdelen af overskuddet. Men det ville heller ikke være fornuftigt eller ansvarligt at udbetale mere, påpegede DLG-formanden Niels Dengsø Jensen og begrundede:

- Nulvækst vil være en katastrofe. Netop har vækst gjort os så attraktive, at vi har kunnet gennemføre lukrative opkøb blandt andet i Tyskland, som nu kommer os alle til gode. Alene er næsten to trediedele af vort driftsresultat skabt i udlandet og gennem forretninger uden for landbruget.

- Det er naturligvis altid en balancegang mellem virksomheden og dets ejere, men vigtigt for os er retfærdighed. Derfor skal belønning være dér, hvor indtægterne skabes, og omkostningerne skal afholdes der, hvor de findes, påpegede formanden.

Retfærdigt
- Derfor bliver medlemmerne tilgodeset i forhold til deres samhandel, og hvis man eksempelvis fortsat ønsker at få sit kontoudtog leveret med posten frem for at tilmelde sig den nye email-service, ja så kommer der en udgift pr. brev på 18 kroner på regningen, supplerede direktør Lars Thorø.

Samme retfærdighedsprincipper ligger til grund for, at rapsavlerne, som efter sommerens vanskelig høst leverede spiret raps, også får fradrag for kvalitetsforringelsen.

- Sagen har selvfølgelig rejst nogen kritik, men som aftager har vi håndteret den spirede raps korrekt. Det er ikke mindst nødvendigt i forhold til vore kunder, der har strenge krav til indholdet af de fedtsyrer, som udvikler sig, fordi spiret raps biologisk fortsat er aktiv efter nedtørring. Alternativet er, at vi mister kunderne i levnedsmiddelbranchen, og det ville være fatalt, pointerede Niels Dengsø Jensen.

Det flotte resultat på Fyn er ikke gået DLG-ledelsens næse forbi. På valg- og regnskabsmødet i sidste uge blev der set positivt på forbedringer af anlæggene i området. Ikke mindst efter Poul Rasmussen fra Revninge betegnede tilkørselsforholdene omkring de to fabrikker i Odense og Svendborg fra »de seks tons Bedford'ers tid«.

- Vi investerer løbende i vore anlæg. Blandt andet er der sket forbedringer i Frankfri med renovering af en stor kornhal. Og efter overtagelsen af såsædsanlægget i Beldringe bliver produktionen overført fra Odense til forbedrede forhold også der, forklarede direktør Lars Thorø på mødet.

Han oplyste, at man endvidere har overtaget den tidligere SAB-afdeling i Nr. Broby. Den vil i høst være åben for kornindvejning, indtil lageret med plads til 7-8000 tons hvede er fyldt op.

Sidste år blev der ialt i DLG/FAF indvejet 485.000 tons korn mod 501.000 tons i 2009 og 416.000 tons i 2008.

 

 

 

Læs også