Græsfrøet stiger

AVLERMØDE: Frømarkedet er præget af faldende produktion og lagerbeholdninger, samt stigende forbrug. Derfor bliver der mangel på visse frøarter, og priserne vil derfor også stige, oplyste Hunsballe Frø på sit avlermøde i Holstebro.

I perioden op til finanskrisen var græsfrøbranchen præget af støt stigende priser, høje udbytter og store europæiske lagre. Men så kom finanskrisen og vendte op og ned på frømarkedet. Det bevirkede, at frøproduktionen blev skåret ned overalt, også i Danmark, og samtidig faldt priserne markant.

Nu er markedssituationen for frøgræs ved igen at være normal, og faktisk er der udsigt til en større efterspørgsel efter både plænegræs og græs til græsmarker. Derfor tømmes der godt ud i lagrene af de fleste frøarter.

- Det giver plads til en større produktion i Europa, og der bliver igen plads til at øge arealerne, påpegede administrerende Jens Holstborg ved Hunsballe Frø's avlermøde forrige onsdag på Nupark i Holstebro.

Behov for kontrakter
Især er der stor efterspørgsel efter alm. rajgræs, og derfor er Hunsballe parat til allerede nu at tegne flere kontrakter på alm. rajgræs til høst 2012.

- Men der er også god efterspørgsel efter rødsvingel og strandsvingel på grund af substitution i plænegræsblandinger, og dermed også her mulighed for øgede arealer, oplyste frødirektøren.

Samtidig var han sikker på, at priserne vil stige, både her i 2011 og næste år.

Eksportchef Jens Rasmussen gættede i sit indlæg på, at avlerprisen for alm. rajgræs for 2011-høsten vil ligge på omkring 7,50 kroner kiloet, eller på samme niveau som i 2007. 2011-priserne for rødsvingel venter han bliver på omkring 6 kroner pr. kilo, mens prisen for hvidkløver kun vil stige en anelse, da der fortsat er hvidkløverfrø nok på lagrene i Europa. Til gengæld har udviklingen indenfor hundegræs nærmest været en katastrofe. Således oplyste Jens Rasmussen, at der stadig er alt for meget hundegræs på lager, og derfor ligger prisen under 5 kroner pr. kilo.

- Det har ikke været tilfredsstillende, og slet ikke, at vi ikke har kunnet afregne som de konkurrenter, vi sammenligner os med.

Administrerende direktør Jens Holstborg lagde på avlermødet i Holstebro ikke skjul på, at det seneste regnskabsår ikke har været godt nok for Hunsballe Frø A/S. Således viste regnskabsåret, som sluttede 30. juni 2010 et underskud på 12 millioner før skat og 10,2 millioner efter skat. Og egenkapitalen faldt til 58 millioner kroner. Til gengæld blev balancen nedbragt med 31 millioner kroner.

- Der er imidlertid arbejdet rigtigt hårdt for at forbedre vor økonomi, og samlet set har det givet en nettoeffekt på cirka otte millioner kroner pr. år ved at tilpasse produktion, sortsudbud og virksomheden til de ændrede markedsforhold, sagde Jens Holstborg og understregede, at virksomheden i hele perioden har været likvid og har betalt alle fordringer rettidigt.

- Vi har lært af krisen, at styringen af produktionen skal være endnu mere præcis, og der skal være fokus på effektiviteten i alle dele af virksomheden. Derfor er Hunsballe igen gearet til at agere og kan vokse. Det bliver der behov for med gode afsætningsmuligheder, som ligger forude for frøgræs, påpegede direktøren.

Valg
Der var valg til avlerforeningen i region vest. Her blev avlerforeningens næstformand Knud Christensen genvalgt.

Læs også