Svineproducenter står til

Svineproducenterne risikerer et dårligt bytteforhold i 2011. Stigende svinepriser giver dog håb, lød vurderingen fra Patriotisk Selskab på økonomikonference.

2010 bliver ikke noget fantastisk år for svineproducenterne, der kan se frem til et nettoudbytte på omkring 262 kroner pr. so og 11-12 kroner pr. slagtesvin i 2010, lød konklusionen, da rådgivningsselskabet Patriotisk Selskab holdt økonomikonference den 8. december i Odense Congress Center.

Ganske vist er bytteforholdet mellem foderpriserne og afregningsprisen forbedret i år – men ikke nok til, at der kommer ordentlig økonomi i svineproduktionen, vurderede seniorkonsulent i Patriotisk Selskab, Marianne Riber Rasmussen, over for de cirka 200 deltagere på konferencen.

- Bytteforholdet skal ligge på 7,5, for at der er balance i økonomien. Her i 2010 lander vi på 7,0, så det er ikke nok, selvom det er betydeligt bedre end bunden, der blev nået i 2008, hvor bytteforholdet var under 6, konstaterede Marianne Riber Rasmussen.

Notering kan ændre billedet
Desværre ser bytteforholdet ud til at blive dårligere i 2011 ifølge Landbrug & Fødevarers prognose, som Patriotisk Selskab har valgt at lægge sig op ad. Det kan allerede nu aflæses konkret i foderprismarkedet, påpegede Marianne Riber Rasmussen.

- Svineproducenterne er begyndt at forhandle foderpriser for 2011, og vi kan se, at det er til højere priser for især korn og soja, sagde Marianne Riber Rasmussen til Landbrug Fyn.

Marianne Riber Rasmussen hæfter sig dog ved, at markedsanalytikeren Palle Jakobsen (der dagligt har en analyse i Effektivt Landbrug, red.) forudser en stigning i den tyske notering til 13,50 kroner pr. kilo i løbet af 2011.

Store krav
Selv om der er nogle svineproducenter, som har det økonomisk meget svært, og måske endda må indstille sig på at stoppe med at producere svin, så er der også muligheder forude, pointerede seniorkonsulenten over for Landbrug Fyn.

- De største muligheder kan måske generelt ligge i soholdet og smågriseproduktionen. Her er det efter min vurdering i højere grad muligt at effektivisere og skabe økonomi i produktionen i forhold til slagtesvineholdet, hvor grænsen for det økonomiske potentiale mere er afhængigt af foderpriserne, sagde Marianne Riber Rasmussen til avisen.

Kravene til svineproducenterne er generelt store, understregede Marianne Riber Rasmussen. Hun pegede på, at den globale konkurrence er hård, og skal man klare sig i den konkurrence, står man sig bedst ved at være blandt den bedste tredjedel eller fjerdedel af svineproducenterne på langt sigt.

- Man skal være en dygtig leder, og beliggenheden af ens produktion har også en stor betydning, sagde Marianne Riber Rasmussen, inden hun til sidst gav et konkret råd til svineproducenterne:

Forudsætning
- Hav styr på jeres afskrivninger ved at forholde jer til levetiden af jeres investeringer.

- Mange styrer efter at få en balance i økonomien ved at sørge for, at saldoen på deres kassekredit er på samme niveau primo og ultimo. Men forudsætningen er, at afdragene er de samme som afskrivningerne. Ellers sker der en nedslidning, lød rådet fra Marianne Riber Rasmussen.

Læs også