Stiller spørgsmål ved ændring af husdyrloven

Britta Schall Holberg (V) blev ikke meget klogere af sidste uges tekniske gennemgang af ændringerne af husdyrloven.

I forbindelse med alle de spørgsmål, der er opstået i forbindelse med ændringerne af husdyrloven, gennemførte miljøminister Karen Ellemann (V) i sidste uge en teknisk gennemgang af lovforslaget for Folketingets politikere.

Målet var at få skabt klarhed over den meget komplicerede lovændring, der blandt andet indeholder indførelse af en anmelderordning til miljøgodkendelser og strengere krav til udledning af ammoniak. I sær det sidste har medført voldsom kritik fra landbruget siden lovforslaget blev førstebehandlet i folketingssalen for lidt over en måned siden.

Den tidligere landbrugsminister Britta Schall Holberg (V), der er medlem af Folketingets miljøudvalg, deltog i den tekniske gennemgang i torsdag i sidste uge. Hun fortæller, at hun ikke blev meget klogere. Hun har derfor nu sendt en hel række af kritiske spørgsmål af sted til miljøministeren til skriftlig besvarelse. Disse spørgsmål vil hun have et fornuftigt svar på, før hun vil acceptere, man går videre til næste fase i behandlingen af lovforslaget.

Hvor mange vil lukke?
Blandt andet vil Britta Schall Holberg have svar på, hvor mange landbrug, Miljøministeriet beregner må lukke, hvis lovforslaget vedtages, som det foreligger. Og hun vil have svar på om miljøministeren synes, at det er forsvarligt at vedtage en husdyrlov, der bygger på vand- og naturplaner, der for tiden er i høring.

- De spørgsmål er affødt af den tekniske gennemgang, som ikke skabte meget mere klarhed, lyder det fra Britta Schall Holberg, der også ærgrer sig over, at den meget debat om lovforslaget først for alvor er kommet efter, det har været førstebehandlet i Folketingssalen.

- Landbruget har desværre reageret lidt for sent, derfor nåede lovforslaget at nå til førstebehandling. Men det viser sig jo, at der er en hel række af problemer i det, som vi håber, vi kan løse i de forhandlinger, der foregår i øjeblikket, siger Britta Schall Holberg.

Blandt andet håber hun, at de spørgsmål, hun har stillet, vil få skabt en klarhed over, om kommunerne fortsat, som det er tilfældet ved husdyrloven i dag, fortsat vil have mulighed for at fortolke loven vidt forskelligt. Noget Britta Schall Holberg mener har skabt en fantastisk masse usikkerhed rundt omkring i landet.

Vesselbo sætter hælene i
Den tidligere landbrugsminister er dog ikke den eneste i Venstres folketingsgruppe, der er kritisk over for ændringerne til husdyrloven. Venstres miljøordfører, Eyvind Vesselbo, mener også, at det, der står i lovforslaget, er nødt til at blive lavet om. 

 - Jeg har sat hælene i og har stillet en række spørgsmål, som skal besvares, inden der kan skrives betænkning om loven om miljøgodkendelser, og den kan sendes til andenbehandling i Folketinget, siger Eyvind Vesselbo således til Kopenhagen Furs hjemmeside.

Han vil have, at der i mellemtiden bliver arbejdet med at få klarlagt konsekvenserne af lovforslaget.

Læs også