Høegh efterlyser konkrete visioner og tiltag fra Kommissionen

- Landmændene skal yde noget for landbrugsstøtten, lyder det i en kommentar fra fødevareministeren i kølvandet på EU-Kommissionens landbrugsudspil. 

Danmarks fødevareminister, Henrik Høegh (V), er ikke imponeret over gårsdagens udspil fra EU-Kommissionen om den fremtidige landbrugspolitik i Europa, som vi omtaler på modsatte side i dagens Effektivt Landbrug.

Med udspillet sættes der for alvor gang i drøftelserne i Europa, som skal munde ud i rammerne for den fælles landbrugspolitik for perioden efter 2013.

Den danske fødevareminister hæfter sig blandt andet ved, at Kommissionen tilsyneladende ikke lægger op til grundlæggende ændringer, men tager hul på drøftelserne om fordeling af den direkte landbrugsstøtte og landdistriktspolitikken. Men det sker ifølge ministeren uden at Kommissionen kommer med præcise forslag til tal, fordeling og politiske instrumenter.

- Kommissionen beskriver nogle fine visioner for såvel global konkurrence som bæredygtig anvendelse af naturressourcer. Men fra dansk side vil vi gerne have set et forslag, der indeholdt yderligere markedsorientering, og i det hele taget savner jeg politiske tiltag og instrumenter, der kan føre kommissionens visioner ud i livet, siger Henrik Høegh.

Stor opgave venter
Fødevareministeren vurderer, at der nu ligger en opgave i at sørge for, at der kommer politiske tiltag ind i aftalen, der kan tage hånd om udfordringer indenfor miljø, klima og innovation frem for at bruge landbrugsbudgettet til ren indkomststøtte.

- Landmændene skal yde noget for landbrugsstøtten, siger han således i sin kommentar.

Det sker med henvisning til, at Kommissionen bl.a. lægger op til en omfordeling af den direkte støtte og en ny slags brakordning, der - uden hensyntagen til beliggenheden - skal indbefatte alle landmænd.

Stærke kræfter på spil
Henrik Høegh tilføjer, at der er stærke kræfter i Europa, som ikke ønsker at ændre på landbrugspolitikken.

- Men det er nu, vi har muligheden for at få ændret på ordningerne, så vi kan få et mere konkurrencedygtigt erhverv. Og det er helt afgørende, at Kommissionen tænker landmændene ind som en del af løsningen i forhold til de problemstillinger, vi står overfor på områder som fødevaresikkerhed, klimavenlig produktion og natur. Konkurrencedygtighed kommer fremover til at handle om at være på forkant på netop disse områder, siger Henrik Høegh.

Første gang Henrik Høegh skal mødes med sine ministerkollegaer for at drøfte udspillet er mandag den 29. november.

Fra ministeriet påpeges det i øvrigt, at det under dansk formandskab i 2012 vil blive en af de helt store opgaver at sikre mest muligt fremskridt i landbrugsforhandlingerne.

Læs også