Bank til foderstof og kreditgivere

Lindhart B. Nielsen udtrykte på svineårsmødet i Herning i går sin kritik af såvel kreditinstitutionernes vilje overfor svineproduktionen og grovvareselskabernes foderpriser.

- 2009 blev bedre end katastrofeåret 2008. Her var de gennemsnitlige underskud på 600.000-700.000 kroner, uanset om man er soholder, slagtesvineproducent eller har en integreret produktion. I år bliver en del bedre, men i 2011 ser det skidt ud og først i 2012 peger pilen opad igen.

Formand for Svineproduktion i Landbrug & Fødevarer, Lindhart B. Nielsen måtte den tunge vej gennem såvel de seneste par års regnskabsresultater, det dårlige bytteforhold med kornprisen lige nu og de dystre udsigter for 2011, før han kunne finde en knage at hænge hatten på i 2012. Her turde han trods alt i sin beretning ved Videncenter for Svineproduktions årsmøde i Herning i går godt være en smule optimistisk.

- Til den tid ser det trods alt bedre ud ifølge de prognoser, vi har adgang til, sagde han. 

Kritiserer finansinstitutter  
Inden de lysere tider i 2012 kan blive til virkelighed, fik et par af svineproducenternes vigtigste samarbejdspartnere, nemlig kreditinstitutterne og foderstofbranchen nogle alvorsord.

- Vi kan ikke udvikle vore bedrifter på grund af den finansielle situation. Det troede jeg ikke, vi skulle se her Danmark med verdens bedste kreditsystem og verdens bedste banker, lød det skuffet.

- Det er en alvorlig situation, at den finansielle sektor lurepasser uden reelt at ønske at udvide deres engagement inden for vores erhverv. Det er et paradoks, at det aldrig har været mere attraktivt at investere i udvidelser og starte som svineproducent end nu.

Bliv hjemmeblander
Foderprisernes stigning viser svineproducenternes sårbarhed overfor markedskræfternes indflydelse. Og her løftede Lindhart B. Nielsen pegefingeren mod grovvarebranchen.

- Der er mange meldinger om, at branchens foderpriser er på forkant med udviklingen, manede han og fortalte, at tallene fra DB tjek tyder på en stigende forskel mellem prisen på hjemmeblandet foder og færdigfoder. Denne forskel er steget fra 14 til 18 øre.

- Det tyder ikke på, at fusionsgevinsten fra fusioner i branchen endnu ikke er havnet i landmændenes lommer. I stedet bliver den brugt til foderstoffirmaernes risikoafdækning eller brændt af på landevejene, mener VSP formanden.

- Jeg vil anbefale alle, som ikke allerede selv blander deres eget foder, at blive hjemmeblander, hvis de har mulighed for det, opfordrede Lindhart B. Nielsen direkte.

- Beregninger og tal fra DB-tjek viser, at der er 5-7 øre at spare på hver FE ved at blande, selv når alle omkostninger til anlæg, råvarehåndtering og arbejde er indregnet. Og det beløber sig til mellem 10 og 15 kroner pr. gris.

- Alle skal tænke nyt og holde godt øje med nye muligheder. For eksempel kan strategiske nabo-alliancer her være en løsning, fastslår Lindhart B. Nielsen.

Tilfreds med DC
I sin gennemgang af svineproducenternes samarbejdspartnere roste Lindhart B. Nielsen Danish Crown.

- DC Future indeholdt en ni-punktsplan, hvor målet var en besparelse på 130 milliarder kroner eller cirka 90 øre pr. kilo svinekød. Det svarede ved planens indgåelse til det, danske afregningspriser var bagefter de tyske.

- Det er gået rigtigt godt med de syv punkter, hvor DC selv har haft handlemuligheder, herunder køb af et slagteri i Tyskland. Derimod er målet for lønningerne ikke nået. Hvis det var tilfældet, så ville DC Future være mere end hjemme. 

Læs også