Fokus var en syg so og en kort hale

Både studievært for DR's Kontant og repræsentanten fra Dyrenes Beskyttelse gav udtryk for, at det så godt ud hos Søren Søndergaard. Men fokus var udelukkende på de to søer ud af 900, der ikke så godt ud.

- Det eneste, de interesserede sig for, var en so med meget kort hale, fordi den nok engang havde fået bidt hale i sit unge liv, og den anden var en so, der havde faret for to dage siden, som havde farefeber, og som var i behandling, fortæller Søren Søndergaard, Baldershave I/S, Gadbjerg, der i torsdags havde lukket DR ind i sin stald for at lade sig interviewe til DR's kontant, der sendes klokken 21.30 i aften.

Ifølge svineproducenten var det tydeligt, at linjen var lagt på forhånd.

- Det var Birgitte Dam fra Dyrenes Beskyttelse, der fuldstændigt kørte løbet, siger han.

DB kørte løbet
- Jeg havde jo ellers planlagt nogle ture rundt i stalden, som vi kunne gå igennem, for at få set det hele. Men meget hurtigt spottede Birgitte Dam de to søer, og sagde til tv-folkene, at det var her, der skulle filmes.

- Så gik den så på, at den diegivende so var apatisk og en hel masse andre ting, mens jeg oplyste, at den havde faret for to dage siden, havde haft farefeber, men var i behandling, og at den både lå på gummimåtte og halm.

- I løbeafdelingen har vi ellers løsdrift med en æde-/hvileboks pr. so, men det var slet ikke godt nok, for ifølge Birgitte Dam skulle søerne jo ud på marken, fortæller Søren Søndergård.

Hold kæft, det ser godt ud
- I drægtighedsstalden har vi løsdrift og dybstrøelse i nogle store redekasser, og da vi kom ind i drægtighedsstalden, da udbrød programværten Kåre Quist noget i retning af »hold da kæft, det ser ellers godt ud«, hvorefter Birgitte Dam fra Dyrenes Beskyttelse så sagde, at hun egentlig ikke havde kommentarer til denne afdeling, da det jo så fornuftigt ud, fortæller svineproducenten.

- Hun sagde ellers til mig, efter mikrofonen var slukket, at hun havde det lidt skidt med at gå så hårdt til mig, for i virkeligheden så det jo rigtigt godt ud hos os, men at hendes job i dag var at »finde fem fejl«, så det var det, hun var her for. Og så var hun egentlig rigtig flink, og vi talte faktisk rigtigt godt sammen.

- Men når mikrofonen og kameraet var på, var det noget helt andet. Så skriftede hun helt karakter, og hun udtrykte virkelig forargelse, husker Søren Søndergaard. 

Noget at grine af
- Der var dog heldigvis også lidt at grine af, fortæller svineproducenten.

- For eksempel, sagde Birgitte Dam, at det var en undtagelse at se så meget halm, som vi bruger, for der er stort set ingen svineproducenter, der bruger halm. Men så måtte jeg rette hende. »Det ved du jo godt, ikke er sandt«, sagde jeg til hende. Men så sagde hun bare, at klippet skulle tages om, og så ændrede hun det til, at der stort set ikke var nogen slagtesvineproducenter, der brugte halm.

- En anden gang, hvor det var svært ikke at grine, var, da producenten pludselig sagde, at de da helt havde glemt at få billeder at nogle halekuperede grise. »I har slet ikke billeder af andet«, måtte jeg jo så fortælle dem. »Men I ser det jo ikke, fordi det sådan et lille indgreb, at man faktisk ikke lægger mærke til det - er det ikke rigtigt Birgitte«, sagde jeg, og det kunne hun ikke rigtigt svare igen på, husker Søren Søndergaard.

Hårdt men nyttigt
- Det var hårdt, fortæller Søren Søndergaard om de stive fire timer sidste torsdag, hvor han var »på«.

- Jeg fik jo mikrofon på, da de kom, og det havde jeg så i fire timer, så jeg kunne jo ikke lige rådføre mig med min far eller andre, eller blot »holde en pause«, for alt hvad jeg sagde, blev optaget.

- Der var ikke andet at gøre, end at holde hovedet koldt og ikke lade sig provokere, siger svineproducenten, der håber, at han trods programmets negative linje alligevel har formået at gøre en positiv forskel.

- Men det var da lidt af et chok for mig, at opdage hvilket niveau af journalistik, der var tale om, for historien var jo lavet på forhånd, konkluderer han om sin oplevelse.

Og uanset, at Søren Søndergaard oplevede, at han deltog på ulige vilkår med Dyrenes Beskyttelse, og uanset, at han godt ved med sig selv, at han har risikoen for at blive skuffet over historiens udfald, når den ruller over skærmen i aften, så fastholder han, at det er vigtigt, at svineproducenterne står frem.

- Det er vigtigt og nødvendigt, at vi forsøger at redegøre for, hvor godt vi gør det, fastslår han.

Læs også