Årsmøde ved de røde køer

Omkring 200 landmænd og andre med interesse for den røde ko mødte op på Hotel Scandic i Roskilde for at deltage i årsmødet i RDM.

RDM og Viking inviterede for nylig til årsmøde på Hotel Scandic i Roskilde, hvor det faglige møde samt den festlige aften skulle foregå.

Godt 200 landmænd og deres ledsagere deltog, og alle startede med brunch, inden ledsagerne drog af sted på en guidet tur til Ledreborg Slot, imens de øvrige blev tilbage for at høre formanden Lars Iversens beretning, samt nyt om racens forhold.

Overordnet udtrykte formand Lars Iversen tilfredshed i sin beretning.

- Vi har alle mange ting at glæde os over. En fremgang på 7,5 procent i de sidste 12 måneder – eller 5.400 første insemineringer. En stor eksport og så det stærke avlsarbejde med Genomisk Selektion, lød det fra formanden.

Krydsning og kroner
Forinden var han vidt omkring i beretningen, både hvad angår avl, økonomi og mere politiske emner, men en række punkter blev der også reageret på i debatten.

- Prisen skal ned, hvis vi skal bruge mere af det kønssorterede sæd, lød det blandt andet fra Henrik Kristiansen.

Kristoffer Kappel efterlyste også en kostpris på det kønssorterede sæd, og spurgte samtidig ind til, hvor god en økonomi det var meningen, at der skulle være i foreningen. Han føjede desuden til, at der skulle arbejdes for, at det ikke blev et tabu at krydse med kødkvægssæd på de dårligere køer.

- Jeg får 800 kroner ekstra for de kalve, der er efter krydsning, og med den økonomiske sans min aftager har, så får han stadig noget ud af det, sagde Kristoffer Kappel med et glimt i øjet.

- Jeg ved godt, at det er vigtigt at holde prisen nede på det kønssorterede sæd, og I skal også kun bruge det til de bedste dyr og i stedet bruge krydsning på de dårligere, da det er en kæmpe fordel, sagde Lars Iversen blandt andet som svar.

Han føjede desuden til, at de i foreningen godt kunne være stolte af økonomien, blandt andet på grund af eksporten.

- Det skal selvfølgelig også være rimeligt med opkrævninger og så videre, og pengene skal naturligvis ud og arbejde, lød det fra formanden, der lovede, at der ville blive set nærmere på, om der var balance i det.

Jan Duchwaider rejste sig afslutningsvis også i salen og støttede Lars Iversen i debatten om økonomien og tilføjede, at man i øvrigt skulle vente, at racebegrebet ikke bliver så stærkt fremover, som det hidtil har været i Viking.

Læs også