Roedyrkning næsten dobbelt så godt som hvede og raps

Nordic Sugar tegner stadig kontrakter på industrisukker til 2011, og udsigt til pæn økonomiske udbytte ved sukkerroedyrkning gør det måske aktuelt at udvide roearealet.

Kontraktbørsen for handel med kontraktmængder sluttede 1. september, og resultatet blev en ligevægtspris så høj som 800 kroner pr. ton polsukker. Der er således tale om en stigning fra august 2009, hvor prisen var 501 kroner pr. ton. Men der er stadig mulighed for at øge arealet med sukkerroer ved at kontrahere industriroer til 2011.

- Kontraktbørsen er afsluttet, så for de dyrkere, der ikke har fået købt den mængde, de bød på kontraktbørsen, er det nu aktuelt at kontrahere industrisukker, mener Nordic Sugar.

På bedrifter, hvor rapssåningen endnu ikke er gennemført, og såningen derfor bliver relativ sen med forventet reduceret udbytte, kan det ifølge selskabet være aktuelt at kontrahere og dyrke industriroer som alternativ til raps. Såsæd af raps kan normalt gemmes over til næste sæson uden problemer.

Dyrkning af industriroer kan også være aktuelt som alternativ til vinterhvede, for eksempel hvis der bliver mangel på udsæd.

100 procent bedre
Nordic Sugar tilbyder på hjemmesiden tegning af industrisukker til en pris på 212,40 kroner pr. ton rene roer med 18 procent sukker. Prisen reguleres med de sædvanlige procentsatser for transport, renhed, sukkerprocent og leveringstidspunkt.

I AgriNyt har Nordic Sugar lavet økonomiberegninger er baseret på afgrødekalkuler fra henholdsvis Gefion og Dansk Landbrug Sydhavsøerne, hvor styk-, arbejds- og maskinomkostninger svarer til landboforeningernes oplysninger. Selskabet anbefaler, at man udarbejder egne bedriftsspecifikke beregninger.

Af kalkulerne i tabellerne fremgår det, at avl af sukkerroer til industri er godt 60 procent bedre end vinterhvede og mere end 100 procent bedre end vinterraps.

Først til mølle
Der er flere forskellige fordele ved at øge roearealet.

- Der er en række arbejdsmæssige og sædskiftemæssige fordele ved at øge roearealet. Man kender priser og tillæg forud for såning, og derudover har sukkerroer stor dyrkningssikkerhed, hvilket giver en sikker indtægt. Endelig genererer industriroer flere betalte arbejdstimer, argumenteres der i AgriNyt.

Tegning af industrisukker til levering i kampagnen 2011 begyndte allerede den 23. august og forsætter indtil, der er fuldtegnet.

- Det er »først til mølle princippet«, der gælder. Vi accepterer ønsker om kontrahering af industrisukker i den takt, vi modtager disse, og indtil vort behov for industrisukker er dækket, lyder det.

Aftagere af industrisukker
Industrisukker anvendes som råvare i fremstillingsprocesserne i den kemiske industri til fremstilling af enzymer, aminosyrer, medicin med mere, og som Nordic Sugar fortsat ønsker at være den foretrukne leverandør til. Andre konkurrerende råvarer, så som glukose fra blandt andet hvede, majs og sukker, indkøbt fra verdensmarkedet, kan anvendes på linje med industrisukker.

Læs også