Regnskab som forventet i FirstFarms

Bestyrelsen og direktionen i FirstFarms A/S godkendte i går det ureviderede halvårsregnskab for perioden 1. januar - 30. juni 2010.

FirstFarms, der driver landbrugsselskaber i Østeuropa, har i første halvår 2010 realiseret en omsætning på 25 millioner kr., et EBIT-resultat på minus 2,4 millioner kroner samt et resultat før skat på minus 4,1 millioner kroner

- Resultaterne svarer til forventningerne. Resultatet er en markant forbedring af EBIT i forhold til samme periode sidste år på 13,9 millioner kr., lyder det i en meddelelse fra FirstFarms, og tilføjer:

- Mælkeprisen har i det første halvår været lavere end forudsat, men den nuværende mælkepris svarer stort set til forudsætningen. Mælkeprisen forventes fortsat at stige i den resterende del af året.

Forventninger
Mælkeproduktionen har i det første halve år været lavere end forudsat, idet indsættelsen af nye køer er sket lidt senere end forudsat. Den samlede mælkeproduktion i første halvår er dog cirka 44 procent højere end i samme periode sidste år.

Til gengæld er salgspriserne på korn højere end forudsat, og det vil give en merindtægt. En del af salgsafgrøderne er efter regnskabsperiodens udløb ifølge FirstFarms solgt til priser, der er højere end forudsat.

Høsten i Rumænien har været tilfredsstillende i år med højere udbytter end forventet. Til gengæld har Slovakiet været ramt af oversvømmelser på 1.100 ha, hvilket påvirker resultatet negativt med cirka 7 millioner kr., som dog mere end opvejes af de bedre afgrødepriser, oplyser FirstFarms.

FirstFarms fastholder på baggrund af ovenstående forventningerne om en omsætning på 90-95 millioner kr., et EBIT-resultat på 0-5 millioner kroner samt et resultat før skat på -5-0 millioner kr.

Læs også