Færre får brev om kontrol af markblokke

I denne uge vil cirka 6.000 landmænd, der har søgt om EU-arealstøtte, modtage brev om kontrol af markblokke. Det er 3.000 færre breve end sidste år.

Der er i år gjort en ekstra indsats for at mindske antallet af krydskontrolbreve, fortæller FødevareErhverv.

Landmændene har i år indsendt et rekordstort antal - cirka 15.500 - forslag til ændring af markblokkene, og FødevareErhverv har sat ekstra ressourcer ind for at behandle de indkomne blokrettelsesforslag.

Disse to ting tilsammen gør, at FødevareErhverv i denne uge udsender ca. 6.000 breve om kontrol af markblokke, mod de ca. 9.000 som man for præcis samme tid sidste år havde udsendt. Det vil sige et fald på en tredjedel.

Sidste år opstod der stor debat om krydskontrolbrevene, og fra flere sider i landbruget var der store protester mod FødevareErhvervs arbejde, og det at man i visse tilfælde rettede i markblokkene hele året rundt, og efterfølgende meldte fejl på ansøgninger. Arbejdet blev kaldt overbureaukratisk, og der opstod bekymring blandt landmænd, at udbetalingen af deres støtte ville blive forsinket.

FødevareErhverv forsvarede sig med, at der efter kritik fra EU-Kommissionen ikke var nogen bagatelgrænse, og man kunne ikke se bort fra selv minimale overskridelser på for eksempel 0,01 hektar.

Fik overtalt Kommissionen
Noget der dog senere er blevet lavet om, fordi daværende fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) ovenpå den meget virak sidste år tog et møde med EU-Kommissionen for at få indført en forenkling.

Eva Kjer Hansen fik overtalt kommissionen til at acceptere, at i tilfælde hvor der er uoverensstemmelse på mindre end 0,2 hektar mellem de anmeldte støtteberettigede marker og det areal, der er registreret i den enkelte markblok behøves der ikke at blive sendt krydskontrolbreve ud. Eva Kjer Hansen sagde sidste år, at havde man haft denne mulighed kunne man have undgået at sende mere end 5.000 af de 9.000 høringsbreve ud om meget små markblokoverskridelser.

Unødvendigt bureaukrati
At det er blevet er blevet bedre i år anerkender en af sidste helt store kritikere af bøvlet omkring kontrolbrevene og markblokkene seniorkonsulent, Rune Munch-Andersen fra Patriotisk Selskab. Sidste år på denne tid udtalte han til Effektivt Landbrug, at hvis konsulenter lavede lige så mange fejl som FødevareErhverv, så ville ingen landmænd nogensinde få udbetalt støtte.

Han kunne således finde den ene sag frem efter den anden, hvor der ifølge direktoratet skulle være fejl, men når konsulenten gik det efter, så var det i virkeligheden FødevareErhverv, der ikke har gået ansøgningen rigtigt igennem.

- Det må jeg være blevet bedre, når de har sendt færre breve ud denne gang, siger Rune Much-Andersen, der dog stadigvæk langt fra er tilhænger af systemet.

I denne uge forventer han at blive kontaktet af nogle af de landmænd, der har fået kontrolbrevene, nøjagtig som det skete sidste år.

- Det er jo en molbo-historie, at de ikke kan lave markblokkene om inden ansøgningsfristen. Laver de dem om efter fristen, så burde det først være noget, som gjaldt til året efter. Det er ren bureaukrati det meste af det, siger Rune Munch-Andersen.

 

Læs også