På Strynø er løsningen økologisk landbrug

Ø-LANDBRUG: En snes deltidslandbrug har fundet mulighederne i de begrænsninger, som er en realitet på en ø. Her skal smådriftsfordelene udnyttes, og der skal satses på kvalitet.

Er man endnu ikke økologisk, så er man i det mindste på vej på Strynø. En lille snes deltidsbrug fastholder en landbrugsproduktion på Strynøs omkring 300 hektar landbrugsjord. Dertil kommer 41 hektar på nærliggende Strynø Kalv.

- Vi må på en lille ø som Strynø satse på kvalitet og den forædling, som vi kan tilføre vores produktion på stedet, siger 43-årige Niels Erik Hansen. Han er femte generation på Pedersminde - et landbrug midt på den smukke og velholdte ø.

Købmand med grønt kort
Niels Erik Hansen er også uddannet landmand med grønt kort, men på øen er han nok af de fleste - især tilrejsende - kendt som stedets købmand.

- Jeg er uddannet på Kalø Landbrugsskole og valgte flere af de fag, der pegede i retning af økologi. Det blev mit mål som landmand. Jeg har en tid arbejdet på Tullebølle Maskinstation, inden jeg besluttede mig til at blive selvstændig på Strynø.

I dag driver han landbrug på 170 hektar. Han har en kødkvægsproduktion af Dexter, og på strandengene er der geder og får af blandede racer, der dels kan klare sig i den frodige natur, dels giver et pænt udbytte på bundlinjen.

- Det er mange år siden, vi mistede både mejeri og slagter på øen, siger Niels Erik Hansen. Så dermed sluttede i realiteten vore muligheder for at kunne drive konventionelt landbrug med malkekvæg eller svineproduktion.

Kunder overalt
- Jeg tror også, at det er en fordel for øen, at landbruget i dag er spredt på mange hænder og derfor ikke alene er afhængigt af erhvervets meget svingende indtjening.

- For mit eget vedkommende så samarbejder jeg med slagtermester Stephan Andersen fra Vester Hæsinge Slagteri. Han får mine dyr til slagtning og sørger for udskæringer og frysning, hvor det kommer på tale. Jeg har kunder i hele landet og tager så kun det tilbage til Strynø, som jeg skal levere her eller lægge i køleskabene i min forretning.

- Med tiden har jeg oparbejdet en kundekreds til økologisk kød, siger Niels Erik Hansen. Den udvider sig stille og roligt. De kunder, jeg har, er mine bedste sælgere, idet de anbefaler os til deres venner og bekendte. Og så har de meget omtalte kødskandaler også hjulpet godt til.

Læs også