Mikael Andersen vil holde slagtesvinene på bedriften

Svineproducent og formand for regionsudvalget for svin på Østlige Øer, Mikael Andersen, har trodset krisen og står nu med en splintrende ny slagtesvinestald.

På Marbæksvej ved Dalmose kan man se noget af et særsyn i disse krisetider. En nybygget slagtesvinestald.

Mikael Andersen har bygget en ny slagtesvinestald på sine forældres gård, som han overtog i 2001. Han driver med sin ægtefælle en bedrift med 450 søer og 420 hektar markbrug og har altså netop udvidet med endnu en slagtesvinestald efter, at de for fire år siden udvidede med den første.

Den nye stald er kommet til, blandt andet fordi Mikael Andersen synes, at det giver en bedre sikkerhed, at de selv har grisene fra de bliver faret, til de bliver slagtet.

- Jeg kan godt lide selv at køre dem hele vejen. Jeg har fulgt dem hjemmefra, og kender dem. Det er ikke bare en klat grise, der kommer ind. Og så giver det mere sikkerhed, fordi tysklandspriserne svinger meget, siger Mikael Andersen.

Flytter tidligere
Henover vinteren har ægteparret udvidet sobesætningen, så de er gået fra 330 søer og op til de nu 450 søer. De to slagtesvinestalde er godkendt til 13.800 slagtesvin, som han også forventer at komme op på. Den større produktion betyder, at de fremover må flytte smågrisene tidligere, end de førhen har gjort.

- For at få miljøtilladelsen kræver det, at vi flytter smågrisene allerede ved 18-20 kilo, i modsætning til før, hvor vi flyttede dem, da de var over 30 kilo, siger han.

Byggeriet af den nye slagtesvinestald er gået planmæssigt. Det eneste, der har forsinket byggeriet, der oprindeligt skulle have stået klar til 1. april, er vinterfrosten.

- Byggeriet blev forsinket med næsten tre måneder på grund af frosten, men ellers er det gået fuldstændig planmæssigt, og vi ramte også datoen, som vi havde fastsat med byggefirmaet, nemlig den 21. juni, fortæller han.

Godt tilfreds
Byggeriet er blevet udført af Skjøde, og inventaret er leveret af Egebjerg International. Foderanlægget er fra Big Dutchman, mens ventilationen er installeret af Skov.

Og når man spørger, om han er tilfreds med det nye byggeri, så lyder der et klart og kontakt »ja«.

- Der er ikke rigtig noget, som jeg ville have gjort anderledes, siger han.

Blandt nyskabelserne i den nye stald er der luftklapper i loftet, der automatisk regulerer temperaturen og luften ved at tage frisk luft ind udefra.

- Der kommer mere luft ind, og det tror jeg, vi kommer til at kunne mærke på grisene.   Man kan mærke, at klapperne i loftet giver en friskere luft i stalden, siger han, mens han mærker efter den lette brise, der kommer ned til slagtesvinene.

To foderblandinger
Derudover kører de med to foderblandinger på anlægget. Et til grisene på 18-35 kilo og en til dem, der vejer mere.

- Vi har også installeret en kornrenser, der fjerner støvet, når det kommer ind fra siloerne. Når kornet er renset og malet kommer det over i en tank med lunkent vand, hvor det står natten over. Det, regner jeg med, giver en bedre foderudnyttelse, siger han, og understreger samtidig, at det ikke har været svært at planlægge, hvordan den nye slagtesvinestald skulle indrettes.

- Det har været nemt med den nye stald, fordi vi allerede har bygget en, og så ville vi gerne have, at den nye stald var med de samme systemer.

Trodser krisen
Mikael Andersen er helt med på, at det ikke lige er alle svinebønder, der de seneste år har haft overskud til at spekulere i nybyggeri.

- Jeg var sammen med en bornholmsk svineproducent for nylig, der også er i gang med at bygge en ny slagtesvinestald, og vi snakkede da om, at vi måtte være de eneste, der byggede nye slagtesvinestalde øst for Storebælt, siger han.

Selv om krisen kradser i det meste af det danske landbrugserhverv har de altså været muligt for ægteparret at finansiere den nye slagtesvinestald.

Foruden Mikael og ægtefællen, der også er uddannet landmand, så har de ansat to til at passe søerne, en mark- og slagtesvine-elev, samt en lokal kvægmand, der hjælper til en gang i mellem.

Og den nye stald er da også kommet til i håb om, at bedriften nu er oppe i en størrelse, hvor han og familien godt kan tillade sig at holde lidt ferie.

- Vi har bygget det, for at skabe grundlag for, at vi også kan holde ferie ind i mellem. Det er vi oppe på nu, slutter Mikael Andersen, der har planlagt en bilferie i år. Hvor den går hen, må vind og vejr afgøre.

Læs også