Blandingskorn i høj kurs

Kornavlen fra udvintrede og eftersåede marker kan blive godt foderkorn, hvis det modnes og høstes samtidigt. LandboNord opfordrer til nabohandler med blandingskorn.

Hvede- eller vinterbygmarker, der er eftersået med vårbyg kan levere glimrende foderkorn. Der er ingen grund til at sælge kornet til foderstoffen for en pris, der ligger betydeligt under normalprisen for foderkorn.

Det påpeger svinerådgiver Vagn Johansen, LandboNord, Brønderslev.

- Det helt afgørende i de eftersåede marker bliver, at få både hvede og byg til at modne af samtidigt. Sker det ikke naturligt, vil det blive nødvendigt at sprøjte afgrøden ned med glyphosat inden høst, husk dog at overholde sprøjtefristen, forklarer han.

- Hvis man kan få bjærget kornet, hvor begge kornsorter er modne, så betyder det ikke så meget, at det indeholder både byg- og hvedekerner, så længe at det bruges til foderkorn. Men det er vigtigt at foderblandingen bliver justeret korrekt, fortsætter han.

Tag prøver
I de tilfælde hvor der er eftersået vårbyg i vinterhvede vil sojaandelen i svinefoderet typisk skulle justeres ned, da byg indeholder mindre energi end hvede. Samtidig skal der tilføres mere fedt i svinefoderet hvis energiniveauet skal holdes.

- Derfor er det vigtigt, at man får taget prøver af hvert eneste læs korn fra de marker, hvor der er eftersået byg. Ud fra de prøver kan man se andelen af vårbyg, og det er nødvendigt for at vi kan tilpasse næringssammensætningen i foderet korrekt, siger han.

Handel med naboen
Vagn Johansen forklarer, at praksis hos grovvareselskaberne typisk er at, de afregner blandingskorn med taksten for den billigste kornsort.

- Hvis der er blandet vårbyg og hvede sammen, så vil man typisk blive afregnet efter bygprisen, siger rådgiveren.

- Jeg har dog også hørt forlydender om, at selskaberne vil afregne blandingskorn få procent under taksten for »ren« foderkorn. I de tilfælde er der god grund til at forsøge at få en handel i stand med naboen i stedet, siger han.

Netværk
LandboNord arbejder i øjeblikket på at få lanceret et samlingssted på internettet for kornkøbere og kornsælgere.

- Når servicen bliver klar, vil man kunne finde både købere og aftagere af korn, og ofte vil man kunne få en bedre pris her, fordi man kan undgå grovvare-leddet i kornhandlen, siger Vagn Johansen som desuden opfordrer til at handle blandingskorn på roden, hvis det et muligt.

Høst én gang
Han mener, at det vil være et fåtal af planteavlerne, der kan og vil skære de eftersåede vårbygarealer fra og høste arealerne ad to omgange.

- Med mejetærskere med skærebord på 24 fod og større, så er det ikke rentabelt og ofte slet ikke muligt at forsøge sig med den strategi. Derfor opfordrer vi klart til at man høster af en omgang, når både hvede og byg er modent, siger han.

Store forskelle 
Ifølge Vagn Johansen er der i Nordjylland store forskelle på hvor udbredt udvintringen har været og dermed store forskelle på hvor meget der er eftersået i markerne.

- Nogle steder er det kun omkring fem procent af arealet, der er eftersået, mens det andre steder er op imod 90 procent, siger han.

- Især Østvendsyssel har været hårdt ramt imens den vestlige del har været mere forskånet. Men alle steder er der store lokale forskelle på udvintringen, forklarer han.

Han tilføjer, at maj måneds kølige og våde vejr har haft en god indvirkning på kornmarkerne i Nordjylland.

- Der er dog ingen tvivl om at vi vil se lavere udbytter i de eftersåede marker end normalt. Men generelt ser markerne godt ud i øjeblikket, siger han.

Læs også