Vil dyrke hvid raps på 50.000 hektar

Kolding-firma skal medvirke til at opbygge en kæmpestor rapsfarm i Ghana. Udstyr for 105 millioner kroner skal købes i Danmark.

Med en jordpris på 350 kroner pr. hektar og en månedsløn på 500 kroner for en medarbejder, er et par af forudsætningerne for en god forretning til stede.

Det er i det afrikanske land Ghana, disse faktorer nu skal være grundlaget for en 50.000 hektar stor farm, der bliver grundlaget for den største rapsfarm på det afrikanske kontinent.

Det er Kolding-firmaet African Investment A/S, der sammen med en ghanesisk partner, Amasa Agroprocessing Co., skal forestå opbygningen af den store farm. Og der bliver tale om en god investering for investorerne, lover Lars Bollerup fra African Investment i Kolding.

Dansk planteforædler med
Farmen finansieres gennem en investeringsbank samt en lokal bank i Ghana. Aktierne tilbydes til private investorer, herunder IFU, der allerede har flere investeringer i Ghana.

På nuværende tidspunkt er allerede 85 procent af farmen finansieret, oplyser African Investment.

Blandt initiativtagerne til udvikling af det store projekt i Ghana er forædler Erik Tybirk, Nordic Seed, der er del af DLA-gruppen.

Erik Tybirk er blandt andet kendt for at have patentet på hvid raps og det er netop hvid raps, der skal dyrkes i Ghana. Blandt andet fordi den hvide raps tiltrækker færre insekter end den kendte gule variant af planten.

Arbejdspladser i Danmark
Af de betydelige investeringer, der skal foretages i den afrikanske rapsfarm, vil dansk erhvervsliv være flot repræsenteret.

Ifølge African Investment vil der bliver lagt ordrer til maskiner og udstyr for sammenlagt 105 millioner kroner i Danmark i forbindelse med etableringen af farmen. Disse ordrer vil i en periode skabe beskæftigelse til 300 mand herhjemme i Danmark.

Langt større bliver dog beskæftigelseseffekten i Ghana, hvor der i forbindelse med rapsdyrkningen og en del indirekte arbejdspladser fra eksempelvis honningproduktion, vil skabes 2000 nye arbejdspladser i landet.

Socialt program
Alle projekter i African Investment A/S har et såkaldt community program. Dette indebærer, at der gives en donation på fem procent af overskuddet til udvikling i landet og til humanitære formål. Dette overskud uddeles sammen med Care Danmark til blandt andet elektricitet, sanitære forhold, skoler og forældreløse børn.

Farmen opføres på et område i Ghana, der er kendt for stor trækulsproduktion, som har en rækkes skadelige påvirkninger af miljøet. Trækul giver sammenlagt en meget lav udnyttelsesgrad som energikilde. Derfor vil en betydelig trækulsproduktion nedlægges og erstattes af biopiller fra rapsolieudvinding. Her skønnes, at farmen kommer til at producere 50.000 ton CO2-neutrale biopiller.

 

Læs også