Bocian på Bramstrup

VIDEN: Udover fremvisning af markforsøg og en ny udstilling var der også inviteret til temamøder ved det store, to dages arrangement på Bramstrup Videncenter i sidste uge.

Der var både finanskrise, schweizerfranc, vindaks og flotte afgrøder på programmet, da et stort antal landmænd i sidste uge var samlet til det traditionelle åbent hus arrangement på Bramstrup Gods – med DLG/FAF, DLF-Trifolium og Patriotisk Selskab som indbydere.

Som noget var der i år en flot udstilling i »operahuset«, hvor 18 af arrangørernes leverandørfirmaer havde opstillet informationsstande. Nyt var det også, at DLG sideløbende havde inviteret til særlige temamøder i en tilstødende ladebygning.

Mødet for svineproducenter blev indledt af Danske Banks kendte cheføkonom, Steen Bocian. På en lille time ridsede han finanskrisen og dens virkninger op på helt almindeligt dansk, og havde endog tid til spørgsmål fra »salen«.

Hvorvidt priserne på landbrugets produkter fortsat ville stige, ville han dog ikke gøre sig klog på, men forudså ligesom på den generelle økonomiske lidt lys forude.

Lyserødt
- Vi kravler op af hullet efter finanskrisen, men finansverden frygter fortsat, hvad der kan ske i Sydeuropa. Det er dog mere lyserødt end sort lige nu, og situationen er bedre end for et halvt år siden, påpegede Steen Bocian overfor den tætsiddende forsamling i det nedlagte kornmagasin på Bramstrup Videncenter.

Set med eksportbriller og dermed også for den danske fødevareeksport er det positivt, at dollaren fortsat styrkes i forhold til euroen.

- Men, tilføjede han, vi kommer ikke til at se, at dollar og euro koster det samme. Dertil har USA også for mange udfordringer.

I solskinnet udenfor kunne de mange deltagere så enten før eller efter temamøderne og besøget i udstillingshallen deltage i en af rundvisningsrunderne i det otte hektar store forsøgsareal.

Både konsulenter fra Patriotisk Selskab, DLF-Trifolium, DLG/FAF samt fra kemikaliefirmaerne gennemgik de mange forsøg og øste ud af erfaringer fra den forgangne vækst- og sprøjtesæson.

     

Læs også