Gefion vil have kortere sagsbehandling

Landboforeningen Gefion har sendt et brev til miljøminister Karen Ellemann, hvor formanden beder ministeren om at nedsætte sagsbehandlingstiden i Miljøklagenævnet.

Formanden for Gefion, Torben Hansen, har sendt et brev til miljøministeren Karen Ellemann, hvor han opfodrer ministeriet til at få sat sagsbehandlingstiden i Miljøklagenævnet.

I brevet skriver han bekymret over landbrugserhvervets og følgeerhvervenes tilstand. Det er hårde tider – og derfor er der ikke behov for unødig ventetid og ekstra omkostninger forbundet med Miljøklagenævnets sagsbehandling. Derfor er han også glad for den del af Grøn Vækst 2.0, der tilfører flere ressourcer til sagsbehandlingen.

- Vi kan med stor tilfredshed konstatere, at Miljøklagenævnet tilføres ekstra  ressourcer, og har en forventning om, at de ekstra ressourcer udelukkende anvendes til at forkorte sagsbehandlingstiden, skriver Torben Hansen i brevet.  

- Det er glædeligt, at der blandt størstedelen af partierne i Folketinget er bred enighed om at styrke erhvervslivets vilkår. Særligt er det et skridt i den rigtige retning, når regeringen sammen med Dansk Folkeparti imødekommer nogle af landbrugets udfordringer i Grøn Vækst 2.0. For eksempel det problem at sagsbehandlingstiden i Miljøklagenævnet er yderst lang, skriver han.

»Yderst uheldigt«
Torben Hansen mener, at en nedsættelse af sagsbehandlingstiden kan bremse den negative udvikling for husdyrproduktionerne.

- Antallet af husdyrproducenter er faldende som følge af strukturudviklingen, og der er behov for, at styrke området; en velfungerende behandling af ansøgningerne om husdyrudvidelser kan medvirke til at bremse den negative udvikling og skabe arbejdspladser og velfærd, skriver han, og afslutter. 

- Det er miljøet og dyrevelfærden, der betaler prisen for, at det ikke er muligt at få opdateret de eksisterende staldanlæg og bygge nye, moderne stalde, der tilgodeser miljø og dyrevelfærd. Den lange sagsbehandlingstid betyder ydermere, at ansøgerens udvidelsesplaner sættes i stå, og dermed udebliver de arbejdspladser, der kunne skabes i byggeriet eller på bedrifterne i forbindelse med en udvidelse. Desuden betyder ventetiden tabt indtjening for landmanden. Det er yderst uheldigt, ikke mindst i en tid, hvor der er brug for arbejdspladser og indtjening til samfundet. 

Læs også