Kommuner lancerer plan for nye vådområder ud til Lillebælt

De syv jyske kommuner, der ligger ud til Lillebælt, har sammen udarbejdet en helhedsplan, der skal forbedre vandkvaliteten i Lillebælt. Kommunerne lover, de vil samarbejde tæt med landmændene.

De syv jyske kommuner, Fredericia, Haderslev, Hedensted, Kolding, Sønderborg, Vejle og Aabenraa, der alle har det til fælles, at de ligger ud til Lillebælt, og har udarbejdet en fælles helhedsplan, der skal forbedre vandkvaliteten i netop Lillebælt.

Planen er i første omgang dog kun en screening af de potentielle vådområder, hvor det kan komme på tale at lave projekter. Først når alle lodsejere er blevet grundigt hørt i en forundersøgelse, kan projekterne indstilles til gennemførelse, lover kommunerne.

Tæt samarbejde med landbruget
Etableringen af de nye vådområder skal gennemføres af kommunerne, men i tæt samarbejde med landmændene. Det er frivilligt om den enkelte landmand vil være med.

De landmænd, der vælger at gå med i projekterne, får erstatning for jorden. Det sker enten som kompensation for værditab i form af en 20-årig MVJ-aftale eller ved at der tilbydes erstatningsjord ved jordpuljefordeling.

Den jord der er brug for, er jord med de rigtige betingelser. Det vil sige større, sammenhængende, lavtliggende arealer, der i første omgang allerede er udpeget som lavbundsarealer i kommuneplanerne.

- Vådområder er netop én af de løsninger, som landbruget selv har peget på som middel til at begrænse kvælstoffet, så det giver mig tro på, at vi nok skal få et godt samarbejde op at stå, siger Søren Peschardt (S), der er formand for Natur- og Miljøudvalget, Vejle Kommune, og nyvalgt formand for vandoplandsstyregruppen, der består af medlemmer fra de tekniske udvalg i de syv kommuner.

Genskabe vådområderne
- Det, vi nu skal i gang med, er at genskabe vådområder langs vandløbene. Tidligere stod ådalene under vand en stor del af vinteren, men mange af ådalene blev drænet, så man kunne drive landbrug på dem. Vi har i en lang årrække været klar over, at våde engarealer kan omsætte og neutralisere en betydelig del af det kvælstof, som i øjeblikket løber med vandløbsvandet ud til fjordene og videre ud i Lillebælt, hvor det er til stor skade for vandmiljøet, siger Søren Peschardt.

Ved at genskabe de våde engarealer om vinteren får ifølge Søren Peschardt denne kvælstofbegrænsende effekt. Teknikken er både enkel og velkendt. Vandløbene skal på en strækning restaureres tilbage til deres oprindelige snoede forløb, og bunden i vandløbene skal hæves. Det er alt, hvad der skal til for, at vandet igen hober sig op i ådalene, når der kommer meget vand om vinteren, lyder det.

Vigtigt med frivillighed
Formand for Vejle-Fredericia Landboforening, Jens Ejner Christensen, lover da også, at man vil samarbejde med kommunerne.

- Når kommunerne lægger op til, at det er noget, som skal foregår med frivillige aftaler, så kan vi bestemt ikke have noget i mod det. Tidligere har der været nævnt en ordning, hvor staten skulle købe noget jord, og lave noget proces på det og etablere nogle vådområder, og derefter sælge det tilbage igen til landmanden. Det er ikke en ordning, som vi ville have holdt af, siger han.

Jens Ejner Christensen opfordrer kommunerne til fra begyndelsen at få etableret en konstruktiv dialog, fordi så vil det hele blive meget nemmere.

- Har man nogle ekstensive areale, hvor man kan få nogle MVJ-ordninger på i en årrække, så kan man da godt få noget ud af det her. Alle skal dog være opmærksomme på, at de lavthængende frugter, de er altså plukket. Kommunerne har jo én gang før, været ude at finde den her slags arealer, så tingene bliver ikke nemmere, lyder det fra Jens Ejner Christensen.

Regeringen har i alt afsat 107 mio. kr. til gendannelse af vådområder i den jyske del omkring Lillebælt. Vådområderne skal neutralisere 125 tons kvælstofgødning, og kommer til at dække et samlet areal på 1100 hektar.

Læs også