Små nicher alene kan ikke redde dansk landbrug

DLF-Trifolium i Roskilde har siden 90'erne vokset sig til at blive markedsleder i Europa inden for græs- og kløverfrø, men nicher alene kan ikke erstatte den store volumen i dansk landbrug.

I slutningen af 80'erne konsolideredes markedet for frøproduktion i Danmark. Det daværende DLF AmbA. opkøbte de fleste konkurrenter herhjemme.

Knapt to årtier senere skete det samme i Europa. Det, der nu hedder DLF-Trifolium, opkøbte flere af konkurrenterne på det europæiske frømarked, så de blev størst med omkring halvdelen af markedet.

Det betyder, at DLF-Trifolium i dag er verdens største kløver- og græsfrøfirma med en andel af verdensmarkedet på omkring 20 procent.

- Fremadrettet bliver det dyrere at få yderligere vækst i Vesteuropa, når vi allerede har en markedsandel på omkring 50 procent. Central- og Østeuropa er i vækst og har forøget købekraft, så det er formentlig her, vi vækster mest fremover, siger den administrerende direktør for DLF-Trifolium, Truels Damsgaard, og forklarer en af årsagerne til virksomhedens succes.

- Vi har en stærk niche med en merværdi. Skulle vi sprede os på flere produkter, ville det blive meget mindre markedsandele. Vi tror på princippet med, at man skal gøre det, som man er bedst til, siger han.

Hos DLF-Trifolium arbejder de med at udvikle deres produktion helt frem til slutproduktet. Det betyder, at de forædler primærproduktet ved eksempelvis at pakke det i en flot emballage, eller som senest ved at udvikle en skal af gødning omkring de frø, som de sælger. Det giver en mere effektiv gødskning, og man får både frø og gødning i jorden samtidigt – og så udleder det mindre kvælstof, fordi der ikke går gødning til spilde.

Kvalitetsprodukt
Når du ser spilleren i den dansk superliga i fodbold løbe på banen vil underlaget i stort set alle tilfælde være leveret af DLF-Trifolium.

Det samme gælder, når Wayne Rooney sætter fødderne på Manchester Uniteds Old Trafford i England.

Og når spillerne løber på banen til VM i fodbold til sommer i Sydafrika, ja, så kommer underlaget også fra frø leveret af danske landmænd. Og specielt den sidste kontrakt er direktøren glad for.

- Det er et kvalitetsstempel af vores produkt, at de vælger os. Det har været en lang testfase, der har taget over to år, så derfor er vi stolte af, at det er vores frø, der har været de bedste, siger Truels Damsgaard.

I de tilfælde er det altså ikke altid, at det er prisen, der er det vigtigste parameter for, om det bliver den ene eller den anden leverandør, der får opgaven, men i høj grad kvaliteten af produktet: Om det er slidstærkt nok til at gro på trods af skyggen fra stadionernes tribuner, og spillernes konstante slid af græsset i en intensiv periode.

Prisen er vigtig
Men bare fordi, de har udviklet en niche og et kvalitetsprodukt, så kan DLF-Trifolium ikke sige sig fri for konkurrence på prisen.

- Der vil altid være et andet firma, der også kan levere et godt produkt. Derfor vil der altid være en konkurrence på prisen, siger Truels Damsgaard.

Derfor tror han heller ikke, at dansk landbrugs fremtid alene hviler på nicher, der producerer kvalitetsvarer til en dyrere pris.

- En masse små nicher kan ikke erstatte den volumen, der er i dansk landbrug, vurderer Truels Damsgaard og giver som eksempel deres græsfrø, der optager cirka to procent af det dyrkede areal i Danmark. Skete der en massiv omlægning fra eksempelvis korn til frø, ville der ikke være et marked for produktionsudvidelsen.

Trusler i fremtiden
Selvom DLF-Trifolium har oplevet stor vækst og god fremgang, så vil direktøren ikke love, at fremtiden nødvendigvis bare er lys.

- Vi er helt klart udfordret på flere områder, siger Truels Damsgaard.

Det, der taler for, at den primære frøproduktion også i fremtiden vil ligge i Danmark, er, at det danske klima er godt til frøavl og giver nogle høje udbytter, de danske avlere er dygtige og landet har en stærk infrastruktur.

Men den store trussel i Truels Damsgaards øjne er politiske tiltag, som kan ændre grundlæggende på rammevilkårene.

- Grøn Vækst truer. Hvis kvælstofreduktionen i den plan bliver gennemført, vil det true frøproduktionen i Danmark, og det vil svække vores virksomhed betydeligt. Kommer det til at ske, så vil det ramme mange af de steder, hvor vi har vores produktion liggende, siger Truels Damsgaard og fortæller, at DLF-Trifolium i dag har 2/3-dele af deres frøproduktion i Danmark.

- Dansk landbrug er stadig stærk og konkurrencedygtig på græsfrøproduktion. Men frø omsættes i et frit, åbent marked, og forringes vor internationale konkurrenceevne, kan vi hurtigt opleve, at produktionen søger andre steder hen. Udflagning af primærproduktionen i Danmark er en reel trussel i kølvandet på eksempelvis ensidige danske krav om reduktion af kvælstoftildelingen, siger Truels Damsgaard og håber på, at den sunde fornuft må sejre.

Læs også