Halvøen Gjøl bliver til en ø

En række pumpestationer skal ifølge Vandplanerne fjernes, og det vil oversvømme store landbrugsarealer ved Limfjorden.

I første omgang vil markerne blive oversvømmet, men der vil også blive problemer med vejen. Det bliver heller ikke sjovt at bo i husene heromkring. Til hverdag, vil der bare være vådt i haven, men de vil få vand i køkkenet, når vinden er i det uheldige hjørne, og vandet presses ind i fjorden.

Det fortæller chefkonsulent i LandboNord, Jens Elbæk Andersen, mens han viser rundt på nogle marker ved Gjøl, der typisk ligger en halv meter under havets overflade.

Halvøen Gjøl er en del af et større lavtliggende område nord for Limfjorden, der ligger under vandspejlet i fjorden, og årsagen til, at markerne nu trues af oversvømmelser, skal findes i Vandplanernes krav om at fjerne nogle spærringer.

Inddæmmet område
- Vandplanernes »indsatskrav« om fjernelse af spærringer betyder, at en række pumpestationer skal nedlægges. Der er flere pumpehuse, og de afvander arealer i forskelligt omfang. Nogle pumpestationer har stor betydning, andre betyder sandsynligvis ingen ting, men her vil det få dramatiske konsekvenser, understreger Jens Elbæk Andersen, stående ved pumpestationen, hvor Ryå krydser vejen mellem Haldager og Gjøl by.

Området blev inddæmmet i 1920’erne, og vandet pumpes op i Ryåen, der leder det ud i Limfjorden.

- For driften af disse lave arealer, vil det være gift, hvis ikke vandet kan ledes væk, siger planteavlskonsulenten, som skønner, at der er cirka et par meter højdeforskel mellem vandniveauet i afvandingskanalerne og Ryå.

Læs også