Rapport: Dansk fødevareklynge er tredjestørst i verden

Ny undersøgelse af de såkaldte »fødevareklynger« rundt i verden viser, at Danmark ligger i toppen, når det kommer til beskæftigelsen indenfor landbrugs- og fødevareindustrien.

En ny undersøgelse, der sammenligner de såkaldte »landbrugs- og fødevareklynger«, der består af alle virksomheder inden for fødevare- og landbrugsindustrien, som har lokaliseret sig i samme økonomiske region, viser, at Danmark er i helt med i toppen, når det kommer til beskæftigelse.

Ca. 175.000 er beskæftiget i den danske fødevareklynge, og det er kun overgået af en klynge i Bretagne i Frankrig, hvor cirka 200.000 er beskæftiget og en i Ontario, Canada, hvor cirka 190.000 er beskæftiget.

De 175.000 svarer til, at 3,2 procent af den danske befolkning er beskæftiget med landbrugsproduktion og fremstilling af fødevarer. Til tallene om den danske beskæftigelse i den nye rapport skal dog tilføjes, at de stammer fra 2006.

Tidligere har regeringen selv nævnt, at 150.000 er beskæftiget i dansk landbrug og dets følgevirksomheder, og i forbindelse med hjælpepakken til landbruget, som blev offentliggjort i sidste måned, hed det i aftaleteksten, regeringen lavede med Dansk Folkeparti, at 139.000 er beskæftiget i landbruget og følgeerhvervet.

Tilfreds minister
Uanset tal-forvirringen er fødevareminister Henrik Høegh (V) dog stadig begejstret for resultatet af undersøgelsen.

- Undersøgelsen viser, at den danske landbrugs- og fødevareindustri giver mange jobs set i forhold til andre lande og områder. Det viser, at her er en branche, der genererer arbejdspladser og dermed er god for økonomien – også i yderområderne, hvor mange af arbejdspladserne befinder sig, siger fødevareminister Henrik Høegh i en pressemeddelelse.

Grunden til den store danske fødevareklynge bliver af ministeren tilskrevet Danmarks store landbrugsproduktion, som har bevirket at der er skudt en underskov op af producenter inden for f.eks. maskinbranchen, bioteknologi, emballage, vedvarende energi og gourmetfødevarer.

Undersøgelsen er den første af sin art og bygger på bredt funderet data fra en lang række lande.

Rapporten hedder »Den danske landbrugs- og fødevareklynge i et internationalt perspektiv«, og er udført for Fødevareministeriet af et team fra FORA, der er en forsknings- og analyseenhed under Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Læs også