Fynsk fusion vendt til plus

Efter S.A.B.'s endeligt og et heraf følgende underskud på 157 millioner kroner venter Danish Agro her i 2010 et fynsk overskud på 20-25 millioner kroner.

Normalvis ville et underskud på 157 millioner kroner ikke udløse klapsalver men i stedet sikkert en stribe kritiske spørgsmål på enhver virksomheds generalforsamling. På generalforsamlingen for det tidligere S.A.B. Landbrugets Andel A.m.b.A., som efter Danish Agro's overtagelse sidste sommer her i en overgangsfase hedder Danish Agro Holding A.m.b.A., var der bifald efter formanden og direktørens beretninger, og ingen kritiske spørgsmål fra de 160 fremmødte medlemmer.

Årsagen skal sikkert ses i lyset af, at medlemmerne allerede sidste år, efter den katastrofale økonomiske rutsjetur var kendt, og Danish Agros overtagelse havde sikret medlemmernes andelskapital og tilgodehavender, var blevet nøje informeret om det videre forløb af de nye ejere ved en ekstraordinær generalforsamling.

Derfor kom mandagens generalforsamling i Vissenbjerg i høj grad til at handle om virksomhedens aktuelle status og om fremtiden, efter ledelsen i sagens natur havde redegjort for S.A.B.'s endeligt som selvstændig andelsgrovvareforening.

50 millioner sparet
Formanden for Danish Agro Holding – og Danish Agro A.m.b.A.'s formand – Jørgen H. Mikkelsen slog fast, at overtagelsen af virksomheden, som ellers stod stærkt i markedet med en god kundeopbakning, moderne velfungerede anlæg og en masse gode medarbejdere, er lykkes godt.

Faktisk så godt, at fusionsgevinsten har vist sig at være i omegnen af 50 millioner kroner årligt, eller næsten det dobbelte af vurderingen i analysefasen.

- Vi er kommet langt med den nødvendige turn-around, og vi følger pænt de lagte mål, påpegede Jørgen H. Mikkelsen, og oplyste, at medarbejderstaben i forbindelse med sammenlægningen af de to organisationer er reduceret med omkring 60 stillinger.

20-25 millioner i 2010
- For landbruget er det tankevækkende, at det på et halvt år har været muligt at skære 50-60 millioner kroner væk i omkostninger, uden at der er rørt ved basisaktiviteterne, tilføjede adm. direktør Chr. Junker, der som årsag også pegede på, at netop de to selskabers afdelingsnet og aktiviteter passede rigtig godt sammen.

- Derfor skønner vi her i indeværende år at kunne nå en omsætning i Danish Agro Holding på en milliard kroner, og når vi står her om et år kan fremvise en bundlinie på niveauet 20-25 millioner kroner.

Den fynske afdelings direktør, Michael Lorentzen, kunne oplyse, at omsætningen er fastholdt, selv om nogle kunder i forbindelse med fusionen er stoppet. Til gengæld er andre kommet til, og derfor var kornafsætningen i 2009 på 310.000 ton og fodersalget på i alt 250.000 ton.

Fire milliarder
Ved mødet kom både formanden Jørgen H. Mikkelsen og Chr. Junker i sagens natur ind på Danish Agro-koncernens aktuelle status og dermed også ind på Aarhusegnens Andel, som umiddelbart efter S.A.B. er blevet en del af Danish Agro – i en såkaldt »KFK-løsning« sammen med DLG.

- Det er jo ikke nok at købe naboens gård, det er vanskeligere at drive den. Derfor vil vi i det kommende år have fuld attention på driften i vor virksomhed, understregede direktøren og oplyste, at 2010-budgettet eksklusive Aarhusegnens Andel lyder på et budget på 4 milliarder kroner, 104 millioner kroner som nettoresultat før skat og en egenkapital på 700 millioner kroner.

- Og, tilføjede han, det går faktisk ikke så ringe endda. Vi har i vor virksomhed valgt ikke at sidde ned og græde over finanskrisen. Vi fokuserer i stedet på driften og omkostningerne, så virksomhedens form er i orden, også når finanskrisen er ovre.

    

Læs også