Orkan i AgriNord

GENERALFORSAMLING: Der var skriftlig afstemning om beretningen ved generalforsamlingen i AgriNord i Haverslev Hallen. Med blot to stemmers forskel reddede den siddende bestyrelse sig igennem. Men utilfredsheden var lige så massiv som underskuddet på 11,5 millioner kroner.

- Vi må sende et signal - også til Landbrug og Fødevarer - gennem en afstemning om beretningen for at fortælle, at vi ikke er tilfreds hverken med måden eller med resultaterne, sagde Frederik Frederiksen, Dall, som begrundelse for sit forslag om skriftlig afstemning om bestyrelsens beretning på AgriNords generalforsamling.

Da havde debatten bølget længe, og to emner var i centrum. Dels miljøet med Grøn Vækst og vandplanerne som mange i forsamlingen følte vil kvæle landbruget, uden at landbruget har løftet en tilstrækkelig og kvalificeret røst imod planerne. Og dels var foreningens regnskab med dets underskud på 11,5 millioner kroner til en særdeles skarp debat.

- I løber fra ansvaret. I er nogle tøsedrenge, og vi har ikke tillid til jer, sagde Jens Erik Jensen, Gislum, til den 550 mands store forsamlings bifald.

- Vi står med en virksomhed, der har et drønende underskud, og som skal rådgive os andre - og de har ikke styr på det, sagde Jens Erik Jensen, Gislum på generalforsamlingen i AgriNord i Haverslev Hallen.

Det var AgriNords anden generalforsamling efter fusionen mellem Hobro-Aalborg Landboforening og Vesthimmerlands Landboforening,

Formand Arne Buus fremlagde selv foreningens regnskab efter fyringen af den administrerende direktør. Det viste et underskud på 11,5 millioner kroner. Formanden forklarede blandt andet underskuddet med svigtende indtægter, ekstraordinære udgifter i fællesskabet og overgangen til Ø 90 regnskabssystemet.

Jens Erik Jensen påpegede en vækst i antallet af ansatte fra 225 før fusionen til 249 nu. Omkostningen til overgangen til Ø 90 var udækket, selvom det var lovet, at overgangen til nyt regnskabssystem i Aalborg ville være dækket af indtægterne fra salget af det gamle regnskabssystem. Han påpegede også store omkostninger og uregelmæssigheder omkring uprofessionel ansættelse og afskedigelse af ledende ansatte.

- I løber fra ansvaret. I er nogle tøsedrenge, og vi har ikke tillid til jer, konkluderede han til den 550 mands store forsamlings bifald.

Det blev fra flere sider understreget, at foreningen ikke kunne regne med at hæve betalingen til landmændene for at få dækket underskuddet ind.

- Hvis ikke de regninger, der bliver sendt til os, holdes i ro, stemmer vi med fødderne, sagde Sven Midtgaard, Aars.

I har sovet
Fra flere sider blev der rejst spørgsmål ved budgettet for 2010.

- Et budget med stigende omsætning kommer I ikke i land med, sagde Søren Birk, Mou.

Både formand Arne Buus, Nibe, og næstformand Henrik Dalgaard Christensen, Aars, understregede, at bestyrelsen ikke løber fra sit ansvar og lovede, at budgettet og alle udgifter vil blive gennemgået igen med en tættekam.

Desuden er man, efter det store underskud blev klart, gået over til månedsopfølgning på budgettet i stedet for kvartalsopfølgning, ligesom der nu de fleste steder laves månedsregninger.

- Der har været ledelsessvigt, og der er ikke fulgt op på de ting, der skulle følges op på, understregede Arne Buus under debatten.

Her kom det også frem, at ved budgetopfølgningen efter tredje kvartal lød estimatet på underskuddet for hele året på 3,5 millioner kroner. Derefter havde man ikke fulgt op på budgettet, før det store underskud på 11,5 millioner kroner blev åbenbaret den 20. januar.

- Vi må spare på alt og vise handlekraft, for konceptet med fusionen er rigtig, sagde næstformand Henrik Dalgaard Christensen til den forsamling, der beskyldte bestyrelsen for at have sovet i timen.

Skriftlig afstemning om beretning
Før beretningen kom til skriftlig afstemning bemærkede Poul Larsen, at der ikke havde været en eneste tak for beretningen blandt de mange indlæg. Og det er ellers kutyme, sagde han, før han stillede spørgsmålet:

- Hvor stort skal underskuddet være, før konsekvensen skal tages?

Holger Jessen, Skørping, savnede fremadrettede udsagn, mens Torben Myrup, Aars, bad om opbakning til den siddende bestyrelse med ordene:

- Dem der har brugt pengene ved også, hvordan man henter dem ind igen.

131 stemte herefter for beretningen, mens 129 stemte imod. 6 stemmer var blanke.

- Vi må bøje os for demokratiet, men bestyrelsen har da fået et vink med en vognstang, der er til at forstå. Konsekvenserne kommer til næste år. Signalværdien i det her er ikke til at tage fejl af, sagde Frederik Frederiksen efter den skriftlige afstemning, som han havde foreslået.

Og formanden mente, at tæskene var rimelige med det resultat.

Valg
Bestyrelsesmedlem Oluf Bøgh, Hobro, meddelte til det efterfølgende bestyrelsesvalg, at han ikke genopstillede.

- Jeg stopper her. Jeg har ikke tillid til formandskabet, sagde han.

Nyvalgt blev Brian Roed, Durup ved Nørager, Erik Jensen, Ravnkilde, og Kurt Harbo, Klarup. Der var genvalg til Carl. Chr. Pedersen, Gandrup, Ulrik Krogsgaard, Vindblæs ved Løgstør, Oluf Andersen, Nibe, og Lars B. Hansen, Døstrup.

Næstformand Niels Chr. Bisgaard havde inden generalforsamlingen meddelt, at han ikke genopstillede, mens Gitte Baalkilde Andersen, Lille Arden, ikke opnåede genvalg i det meget store felt af kandidater. Afstemningsresultatet lå først klar et stykke efter midnat.

- I kan kun takke jer selv for at foreningen Bæredygtigt Landbrug er opstået. Det er på baggrund af jeres tavshed, sagde Bjarne Jensen, Nibe, på den meget velbesøgte generalforsamling i AgriNord, hvor han også understregede, at tavshed er dræbende, og at landbrugets folk hverken har informeret eller sagt fra overfor politikerne.

Både formand Arne Buus og næstformand Henrik Dalgaard Christensen havde ellers i deres beretninger prøvet at forsvare Landbrug & Fødevarers tavshedsstrategi.

- Vi har fået en del kritik af, at vi er for usynlige i Landbrug & Fødevarer. Jeg mener simpelthen ikke, det er en berettiget kritik. Der er bare flere forskellige måder at arbejde på, og vi arbejder på Axelborg døgnet rundt for nøjagtig det samme som den nye producentforening Bæredygtig Landbrug, sagde næstformanden og hilste den nye forening velkommen.

- For jo flere der er til at lægge det nødvendige pres jo bedre. Så vi kan få skrottet det makværk, vi er blevet præsenteret for, sagde han i sin beretning om natur og miljø.

Dertil svarede Søren Birk, Mou, at det var en katastrofe i sig selv, at forslaget er kommet frem, fordi så mange nu skal bruge så mange ressourcer på at tilbagevise det. Kjeld Hjort understregede, at landbruget aldrig kan opfylde målene.

Erik Ugilt Hansen, Hobro, sagde at det var et resultat af flere års manglende konsekvensberegninger af indgrebene hverken økonomisk eller miljømæssigt, og han efterlyste nye folk i landbruget, der kan komme med kvalificeret modspil i stedet for at blive ved med at bruge de samme folk, der har haft ansvaret så længe.

- Politikerne kan jo ikke forholde sig til landbrugets rammevilkår, når erhvervet ikke selv vil sige ordentligt fra, understregede han også med henvisning til Peter Paghs rapport om vandmiljøplanerne, der allerede for år tilbage blandt andet påviste uregelmæssigheder i målemetoderne.

Læs også