Brug for en »Miljø-Time Out«

TRUENDE UDGIFTER: - Lettelser i form af en liberaliseret landbrugslov og lettelse af jordskatten er langt fra nok til at opveje de udgifter der venter forude, lyder advarslen fra formand i Vestjysk Landboforening, Søren Christensen, i forbindelse med foreningens generalforsamling.

- Vi mangler politikere, der tør træde i karakter og se på konkurrencevilkårene især mellem Danmark og Tyskland. Det var blandt budskaberne fra formand i Vestjysk Landboforening, Søren Christensen, der på foreningens generalforsamling i Højmark Forsamlingshus ved Lem syd for Ringkøbing, kom ind på netop de store konkurrencemæssige forhold, der i disse år gør sig stadigt mere gældende i landbruget.

Og selv om Søren Christensen noterede sig, at jordskatterne nu sættes ned og politikerne netop har udskudt behandling og beslutning omkring udspillet til vandplaner i nogle måneder med høringssvar, så truer stigende udgifter stadig de danske landmænd i en grad, der gør det svært at klare sig – især på grund af for dårlige landbrugspriser.

- Der er brug for en Time Out i landbruget, sagde Søren Christensen.

Og han mener at landbruget selv bør gå i offensiven og forklare den store samfundsmæssige betydning erhvervet har.

Samtidig glæder Søren Christensen sig over, at der politisk er ved at komme forståelse for landbruget situation – ikke mindst hjulpet på vej af eksperter som eksempelvis underdirektør i Finansrådet, Susanne Schøtt, der har stået frem og talt for bedre erhvervsvilkår for landbruget.

Mange modspillere
Til gengæld er der også stadig mange modspillere i form af ikke mindst Det Økologiske Råd, som Søren Christensen, mener per automatik bruger al sin energi på at modarbejde landbruget – og hænge sig i mindste detalje. Som eksempelvis forskellene i fordampningen af ammoniak, afhængig hvorfra og i hvilken højde minken skider i sit bur.

- Det er hvad vi er oppe imod, konstaterede Søren Christensen ironisk, men understregede samtidig den alvor der ligger i det.

Også politiske udspil som vandplaner og naturplaner med store reduktioner i kvælstofudledningen, gør det svært – for ikke at sige umuligt for landbruget:

- Vand- og naturplanerne er urealistiske. Vi kan ikke drive landbrug på de vilkår. Vi må have en Time Out, sagde Søren Christensen, der i forbindelse med generalforsamlingen blev genvalgt som formand for Vestjysk Landboforening.

I det vestjyske er det især områderne op til Ringkøbing Fjord, der har været i spil, og som man i Vestjysk Landboforening har lagt et stort arbejde i at gå ind i omkring vand og naturplanerne.

Som lokal formand gjorde Søren Christensen også meget ud af at fremhæve landbrugets betydning i Vestjylland, som et vigtigt erhverv, der står for ikke mindre end 18 procent af arbejdspladserne.

Læs også