Rumænsk landbrugsjord skal sikres

INVESTERING: Det gælder om at få sikret sin jord, hvis man som dansk landmand har investeret i Rumænien. I hvert fald hvis man vil være sikker på at kunne beholde jorden, lyder budskabet fra Henning Laue, Nutcrackers ApS, der har specialiseret sig i analyse og sikring af danske investeringer i rumænsk landbrugsjord.

En underskrevet og påstemplet købekontrakt er ikke nok, hvis man som dansk landmand har investeret i rumænsk landbrugsjord. For jordkøb i Rumænien bygger ofte på foreløbige kontrakter der kan forældes og fuldmagter der kan være tilbagekaldt.

Sådan lyder budskabet fra Henning Laue, der med sin virksomhed Nutcrackers ApS, har specialiseret sig i netop analyse og den meget vigtige sikring af jorden, der skal være i orden, før den danske investor kan være sikker på at ejerskabet af jorden er sikret og i orden.

Henning Laue oplyser, at reglerne i Rumænien er sådan, at uanset at jordkøbet er fuldt betalt, betragtes ejerskabet ikke overført til den nye ejer, før det kan dokumenteres, at parcellen er opmålt, og samtlige jordskatter er betalt samt at købet er godkendt af en notar og registreret i de nødvendige registre.

Og netop derfor er jordopmålingen, ifølge Henning Laue, fuldstændig afgørende. I 2007 etablerede hans virksomhed Nutcrackers ApS, eget kontor i Rumænien med en lokalt ansat advokat og en måleekspert og tilbyder netop at foretage opmålinger af parcellerne og få sagerne ført igennem.

- Det jeg sørger for er, at skaffe de nødvendige dokumenter og føre retssager, ofte mod selskaber der er på vej mod konkurs, forklarer Henning Laue, der til gengæld indtil videre ikke har tabt nogen sager og dermed jordrettigheder.

Og Henning Laue anslår behovet for at være stort. Han skønner at en meget stor del af de investeringer der er foretaget i rumænsk landbrugsjord, er foretaget i jord der ikke er opmålt og registreret på behørig vis.

Stiller krav om sikkerhed
En hektarpris på god landbrugsjord der er omkring en tyvendedel af den danske kan lyde tillokkende. Og inden krisen hvor jordpriserne og dermed friværdien var endnu højere, valgte mange danske landmænd at spejde mod øst for investeringer.

Men dengang som nu har banker og finansieringsinstitutter hele tiden taget forholdsregler omkring investeringer i landbrugsjord i Østeuropa:

- Østeuropa, herunder også Rumænien, betragtes generelt som højrisiko-område. Det betyder at jorden ikke bliver tillagt nogen værdi, og vi derfor altid kræver at der stilles fuld sikkerhed fra landmanden inden lån til jordkøb, forklarer cheføkonom i Sydbank, Jacob Graven.

Det betyder at banken ikke ville gå ind og yde et jordlån til et højrisiko-område, hvor der ikke kan stilles sikkerhed fra landmandens side.

Vigtig sikring
Henning Laue understreger, at han langt fra vil fraråde danske landmænd at investerer i Rumænien, da der ikke mindst fremadrettet kan være gode perspektiver i at investerer – ikke mindst hvis jordpriserne i Rumænien skulle begynde at stige på et tidspunkt.

- Det betyder så også samtidig, at det er vigtigt at have fået sin jord sikret. Andre kunne nemt begynde at interessere sig for den, hvis den blev mere værd, forklarer Henning Laue, der derfor mener den ekstra regning på op til 1.000 Euro pr. hektar han skønner det i nogle tilfælde nemt kan komme til at koste at sikre den – kan være givet godt ud.

Samtidig med, at man jo stadig har landbrugsjord der er mange gange billigere end i Danmark.

- Mit mål er ikke at skabe panik. Blot sikre at danske landmænd kommer godt og sikkert i vej i Rumænien, pointerer Henning Laue, der har set eksempler på at samme rumænske jordparcel er blevet solgt og fuldt betalt både to og tre gange på grundlag af en foreløbig – og dermed usikker kontrakt.

(2) 201-10-sy

Læs også