Risiko for højere foderpriser i 2010

UDSIGTER: Det er i højere grad viljen til konkurrence mellem foderstofferne, der sætter priserne på færdigfoder, end det er priserne på råvarerne, siger Jan Karlsen, Porcus, der mener udsigterne er ringe for 2010.

Ifølge Jan Karlsen, Porcus, kan man godt skyde en hvid pil efter konkurrencen i 2010 - og dermed en god pris på foderet.

- Prisen på færdigfoder er nemlig mere styret af konkurrencen mellem foderstoffirmaerne end af råvarepriserne.

Det fastslog overfor de mere end 500 svineproducenter og deres medarbejdere i forrige uge ved Porcus Svinefagdyrlæger og Agronomers årsmøde i Ryslinge Hallen.

Stor forskel fra år til år
Jan Karlsen illustrerede sin udtalelse ved at vise en planche, hvor årene 2001, 2007 og 2008 var markeret med rødt - de år, hvor der ikke havde været vilje til konkurrence, og hvor der dermed havde været høje priser på færdigfoder. De år med god konkurrence var markeret med sort, og det talte trods alt syv af de seneste 10 år.

 2009 var markeret med sort, men siden er konkurrencen blevet mindre, bemærkede Jan Karlsen. En bemærkning, der angiveligt fik flere af tilhørerne til at se et rødt »2010« for sig, selvom det ikke stod på listen.

Konkurrencen væk
Jan Karlsen henledte opmærksomheden på, at konkurrencen nok ikke bliver større fremover. Der bliver stadigt færre spillere på markedet.

- Efter det ikke ser ud som om Aarhusegnen fortsætter, så er der kun fire spillere på markedet her i området, sagde han og nævnte DLG, Danish Agro, Ewers og »vores tyske venner, ATR«, som han udtrykte det.

Men endda det mente han, at man skulle tage med et vist forbehold, idet DLG og Danish Agro - som har kunnet enedes om at dele Aarhusegnen - fylder det meste på markedet, så hvor stor konkurrencen kommer til at være fremover, satte han noget spørgsmålstegn ved.

Der kan dog stadig være penge at spare ved at indhente tilbud, illustrerede Jan Karlsen med et dugfriskt eksempel på tilbud på en slagtesvinefoderblanding fra sidste uge, der varierede fra 131 til 144 kroner pr. 100 kilo afhængig af firma.

- Så det gælder om at være vågen!

Et blodrødt 2010
Jan Karlsen illustrerede den ændring, der allerede er sket i markedet siden høst ved først at vise en oversigt med priser på færdigfoder indhentet i juli, august og september, og hvor både slagtesvinefoder og bytteprisen på korn kun svingede ganske få kroner. Det så dog ganske anderledes ud, når han sammenlignede prisen på et identisk slagtesvinefoder i september 2009 og januar i år:

- En slagtesvineblanding på 108 foderenheder baseret på korn, sojaskrå og solsikkeskrå købt på årskontrakt kostede 119 kroner pr. 100 kilo i september, men 140 kroner pr. 100 kilo i et tilbud givet i januar i år.

- Hvad skyldes det, spurgte han og gav selv svaret.

- Det skyldes ikke ændringer i priserne på råvarerne. Det skyldes mindre konkurrence mellem firmaerne, fastslog han.

 

Læs også