Kyllinger sendes til slagtning i  Holland

Jakob Festesten leverer årligt en halv million slagtekyllinger til Holland. Han forudser, at flere producenter vil følge efter i de kommende år.

- Set over de sidste to og et halvt år har vi i gennemsnit tjent omkring 15-20 øre ekstra pr. kilo ved at levere til Holland, forklarer slagtekyllingeproducenten Jakob Festesten, Røllumgaard i Røllum ved Aabenraa. Han producerer årligt omkring 500.000 slagtekyllinger.

- Det er nu engang sådan, at kyllingerne går derhen, hvor vi får den bedste betaling, og det har i de seneste år været i Holland. Afregningen skal betydeligt i vejret, før vi vil overveje at levere til et dansk slagteri igen, siger Jakob Festesen - det til trods for, at han i øjeblikket ikke tjener penge på at levere til Holland på grund af en relativt lille forskel i noteringen mellem de to lande.

- Men jeg er ikke i tvivl om, at vi også i fremtiden gennemsnitligt vil blive bedre afregnet i Holland, end vi bliver i Danmark, siger Jakob Festesen. Han er desuden positivt overrasket over, hvor fleksibelt det hollandske slagteri har været i den tid, han har leveret til dem.

- De er meget nemme at arbejde sammen med, og desuden meget forstående, hvis vi ønsker at rykke leveringen en dag til den ene eller anden side.

Forskellige vilkår
Ifølge kyllingeproducenten leverer omkring 15 producenter i øjeblikket til Holland, og han forventer at flere vil følge efter i de kommende år.

- Jeg fornemmer, at det på grund af færre regler og lavere lønninger er nemmere at drive slagterivirksomhed i Holland i forhold til Danmark. Jeg er derfor heller ikke i tvivl om, at danske slagterier fremover vil have sværere ved at levere en lige så høj notering som de udenlandske.

- Efter min mening er kontrolkrav og lønninger simpelthen for høje, siger Jakob Festesen, og drager en parallel til svinebranchen, hvor dyr også fragtes ud af landet og slagtes der, hvor det kan gøres billigst.

Læs også