Andelshaver: DLG og Danish Agro kan sætte lavine i gang

Hvis landmændene vurderer, at DLG og Danish Agro får Aarhusegnen for billigt, kan det sætte andre andelsselskabers finansiering under pres, mener slagtesvineproducent.

Det kan godt være, at bestyrelsesmedlemmerne i DLG og Danish Agro har svært ved at få tørret grinet af over muligheden for at købe Aarhusegnens Andel for en slik.

Men den kortsigtede gevinst kan vise sig at være rigtig kostbar på lang sigt, advarer slagtesvineproducenten Søren Erik N. Pedersen, Galten.

Han opfordrer DLG og Danish Agro til at genoverveje deres købstilbud.

Søren Erik N. Pedersen henviser til den kreditorinformation, han har modtaget fra advokatselskabet Kromann Reumert, der fører beskikket tilsyn med Aarhusegnen under betalingsstandsningen.

I brevet står der, at Aarhusegnen pr. 31. januar 2010 havde en egenkapital på 217 millioner kroner, heraf 82 millioner i andelskapital.

De kommende ejere er parate til at betale cirka 27 millioner for Aarhusegnen eller 12,6 procent af egenkapitalen.

- I dette tomrum, som er opstået, efter at røgen er ved at lægge sig, er det svært eller umuligt at fastslå værdierne i Aarhusegnen. Men jeg mener at læse, at køberne gør en overordentlig god forretning. Og når de gør en så fin handel med nogen, som har lagt sig på ryggen, så var det måske en idé endnu engang at vurdere prisen, siger Søren Erik N. Pedersen.

Dyrekøbt
Den østjyske slagtesvineproducent advarer om, at hvis en overtagelse medfører krav fra landmændene i andre andelsselskaber om et loft over den øremærkede kapital - eller krav om at kunne trække pengene ud - så vil andelsselskabernes finansieringsbehov blive større, og så kan DLG og Danish Agros planlagte overtagelse af Aarhusegnen vise sig at blive særdeles dyrekøbt.

- I værste fald kan det trække tæppet væk under andelssystemet, hvilket ville være en katastrofe for dansk landbrugs muligheder fremover. Alle i dansk landbrug har derfor en forbandet pligt til ikke at sætte andelssystemet over styr, selv om enkelte af selskaberne jokker i spinaten, pointerer Søren Erik N. Pedersen.

Han opfordrer landbrugets top til at forholde sig til risikoen.

- Situationens alvor taget i betragtning er det her også en sag for toppen af dansk landbrug, der bør diskutere, om kursen på andelshaverkapitalen i Aarhusegnen er høj nok, siger Søren Erik N. Pedersen. 

Bekymring
Den østjyske slagtesvineproducent oplever, at mange af hans kolleger er bekymrede for den øremærkede andelskapital, de har i Danish Crown og andre andelsselskaber.

Søren Erik N. Pedersen har dog ikke hørt om nogen andelshavere, der vil foreslå den kommende tids generalforsamlinger, at kapitalen bliver trukket ud, eller der kommer loft over kapitalen.

- Men det er også min fornemmelse, at mange af dem, der har handlet med Aarhusegnen, lige nu er utroligt bekymrede for de indeståender, osv., de har i klemme. De holder vejret, fordi de godt er klar over, at situationen er meget alvorlig for alle landmændene. Derfor tænker de ikke så meget på de langsigtede perspektiver i sagen lige nu - men det gør jo ikke, at perspektiverne forsvinder, understreger Søren Erik N. Pedersen.

Moralsk debat
Søren Erik N. Pedersen mener grundlæggende, at DLG og Danish Agro er i deres gode ret til at byde på Aarhusegnen.

- Rent forretningsmæssigt gør DLG og Danish Agro ikke noget galt. Men moralsk kan der blive et problem. De to grovvareselskaber skal i hvert fald være klar over, at de kan sætte en lavine i gang. Derfor vil jeg appellere til, at de virkelig tænker sig grundigt om, når de skal fastsætte kursen for den andelskapital, der følger med ved en overtagelse af Aarhusegnen, siger Søren Erik N. Pedersen.

Han henviser desuden til, at dansk landbrug i høj grad består af forbundne kar.

- Det kan godt være, at landmændenes handelsforbindelser er konkurrenter, men landmændene er jo kolleger. Og mange af dem er andelshavere i flere andelsselskaber. Jeg selv er for eksempel både medlem i DLG og Aarhusegnen, siger Søren Erik N. Pedersen.

Tab
Den østjyske slagtesvineproducent står selv til at tabe 2-300.000 kroner som følge af Aarhusegnens betalingsstandsning. Det skyldes blandt andet, at to tredjedele af medlemmernes andelskapital i Aarhusegnen er tabt, hvis DLG og Danish Agros køb af Aarhusegnen godkendes af Konkurrencestyrelsen.

Formanden for DLG, Niels Dengsø Jensen, der også er tidligere formand for den nu nedlagte organisation Danske Andelsselskaber, har ingen kommentarer til sagen, så længe Konkurrencestyrelsen vurderer, om DLG's og Danish Agro's konsortium må overtage Aarhusegnens Andel.

- Jeg vil bedre kunne svare, når vi har en afgørelse fra Konkurrencerådet, siger Niels Dengsø Jensen.

Heller ikke formanden for andelsudvalget i virksomhedsbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer, gårdejer Asger Krogsgaard, ville i går eftermiddags af principielle grunde kommentere den konkrete sag, så længe den kører i Konkurrencestyrelsen.

Læs også