Borgmester kalder vandplaner ekspropriation

Nu får landbruget i Himmerland støtte fra Vesthimmerlands Kommunes konservative borgmester, der mener at vandplanernes tidsplan er alt for stram.

- Vandplanerne vil afvikle landbruget i hele Himmerland. Landbruget har stor betydning for Vesthimmerland. Vi har brug for landbruget. Vi må finde en løsning, der ikke har som konsekvens, at en ret stor del af landbruget eksproprieres.

Så klart udtrykker borgmester Knud Kristensen (C) fra Vesthimmerlands Kommune sig om de nye vandplaner. Vesthimmerlands Kommune rammes af landets højeste reduktionskrav for næringsstoffer, fordi den landbrugstunge kommunes arealer afvandes til Limfjorden.

- Det er en rigtig dårlig idé ikke at give landbruget muligheder. Og den tidsplan, der er lagt op til, er alt for stram, tilføjer borgmesteren, der nu vil samle faglige argumenter og søge foretræde for Folketingets miljøudvalg.

- Udvalget skal forstå de alvorlige konsekvenser, det her har, understreger han.

Nok er nok
Knud Kristensen vil først samle en lille gruppe, der skal arbejde på at få alle de faglige argumenter frem i sagen, så fjorden tilgodeses, den nyeste teknik tages i anvendelse, og landbruget fortsat kan producere til glæde for området. Det vil han gøre også i samarbejde med de faglige organisationer og derefter vil Vesthimmerlands Kommune søge foretræde for Folketingets miljøudvalg.

- Det er en rigtig dårlig idé ikke at give landbruget mulighed for at udvikle sig, mener borgmesteren, der indtil nytår sad i den konservative folketingsgruppe.

Han mener ikke, at det er tiden at pålægge landbruget yderligere byrder, som det gøres med vandplanerne.

- Erhvervet har det hårdt nok i forvejen. Miljøministeren må være presset af miljøudvalget, når han kan finde på sådan et forslag. Men vi vil her fra kommunen tage over i udvalget, og komme med de saglige argumenter og understrege de alvorlige konsekvenserne overfor udvalget, understreger Knud Kristensen, der håber at få følgeskab af flere kommuner.

- Men ellers tager et fagligt udvalg herfra af sted alene. Folketingets miljøudvalg skal vide, at nok er nok, og det er nu, understreger han, og undrer sig over, at Danmark er så meget mere restriktiv end andre EU-lande.

Læs også