Slagteriarbejdere afviser stadig lønnedgang

Danish Crowns slagteriarbejdere vil kun gå med til ikke at stige i løn, fortæller fællestillidsmand Lars Mose fra Danish Crowns slagteri i Horsens.

Villigheden til at gå ned i løn for Danish Crowns slagteriarbejdere kan til trods for trusler om, at hele produktionen så i stedet flytter til udlandet fortsat ligge på et meget lille sted.

Danish Crown har igennem længere tid forsøgt at få presset lønomkostningerne ned med 20 procent som et led i ni-punkts-spareplanen, DC Future. Og op til overenskomstforhandlingerne som fødevareforbundet NNF, der repræsenterer Danish Crowns slagteriarbejdere, i dag indleder med Dansk Industri, har Danish Crown sendt et forslag rundt til medarbejderne.

Forslaget byder blandt andet på en nul-stigning i lønnen i perioden i 2010 – 2012, at investeringsstoppet ophæves, for nuværende medarbejdere reduceres timetillægget med 10,50 kr./time mens det for nye medarbejdere reduceres med 20,35 kr./time og akkordbasis med 7,50 kr./time.

Sådan et forslag vil medarbejderne dog ikke gå med til, fortæller Lars Mose, der er fællestillidsmand for cirka 1.200 medarbejdere på Danish Crowns slagteri i Horsens.

- Vi har sagt til Kjeld Johannesen (adm. direktør i Danish Crown.red), at vi ikke ser noget problem i, at det bliver en nulløsning ved overenskomsten. Og det er da nærmest historisk. Det er vist aldrig sket før, at man kan få en flok slagteritillidsmænd til at sige det, siger Lars Mose.

Direkte adspurgt om slagteriarbejderne hos Danish Crown vil gå med til en reduktion i lønnen, melder han dog klart ud.

- Nej, lyder det.

Lars Mose har siddet med i et såkaldt omkostningsudvalg i Danish Crown. Her har der ikke været tale om forhandlinger i hans øjne. Det vil tillidsmændene nemlig overlade til NNF. Lars Mose beretter dog om, at arbejdet i de sidste tre måneder i dette udvalg er foregået i en meget positiv og konstruktiv tone.

Læs også