Planteavlerne har en plan

Dansk Planteproduktion præsenterede et alternativ til regeringens Grøn Vækst-aftale på Landsplanteavlsmødet i går i Herning.

- Der findes alternativer til regeringens »Grøn Vækst«, der kan sikre både miljøhensyn og rentabel landbrugsproduktion. Og vi håber stærkt, at der er politisk vilje til at se seriøst på alternativerne.

Sådan lød det fra Torben Hansen, formand for Dansk Planteproduktion, da han aflagde beretning på Landsplanteavlsmødet i går formiddags, og som indledte Plantekongres 2010 i Herning.

Og beretningen indeholdt også et bud på en alternativ Grøn Vækst-plan.

- Regeringens overordnede intentioner med Grøn Vækst er gode, men aftalen indeholder meget lidt vækst og rigtig mange begrænsninger. Tager vi derimod fat på at ændre anvendelsen af de mindst produktive lavbundsarealer og øger produktionen af flerårige energiafgrøder, så kan vi gavne miljøet og samtidig skabe nye forretningsmuligheder, sagde Torben Hansen.

Ifølge forslaget skal der ske en ændret anvendelse af de meget følsomme lavbundsjorde, som bidrager forholdsvis meget til kvælstofudledningen og typisk giver dårlige udbytter. Jorden foreslås i stedet brugt til produktion af flerårige energiafgrøder, afgræsning, slæt og braklægning

- Hvis Folketinget vil, kan vi løse flere samfundsopgaver på en gang: Miljøbeskyttelse, reduktion af udslippet af klimagasser, produktion af vedvarende energi, samt vækst og udvikling. Men det er en fælles sag at få dem finansieret. Vi vil ikke acceptere, at man vil »fodre hunden med sin egen hale« ved at skaffe finansieringen via artikel 68 i EU-støtteordningerne, sagde Torben Hansen til de 1250 deltagere i Herning Kongrescenter.

Plantekongressen fortsætter i dag med et stort program med en lang række sessioner og indlæg. Når kongressen slutter i morgen med den nye ekstra dag, hvor emnet primært er natur og miljø, ventes det samlede deltagerantal at runde 1900 gæster.

Læs også