Rene rør med lav dosering 

STALDRENGØRING OG DESINFEKTION: Nordic Stald Kemi A/S arbejder hårdt for at følge med udviklingen og dermed leve op til de krav kunderne stiller. Senest i form af udviklingen af en unik rørsæbe til vådfoderrør, tanke og anlæg.

- Vi er derfor hele tiden på jagt efter nye tendenser og vi regulerer løbende produktsortimentet, således at vi kan opfylde alle krav til, hvad et moderne landbrug behøver for at hygiejnen er i top, siger Hans Erik Brink, der er indehaver af Nordic Stald Kemi A/S.

Vådfoderanlæg
Nordic Stald Kemi har derfor i samarbejde med eksperter på området, udviklet et nyt rengøringsmiddel til rengøring af vådfoderrør, tanke og anlæg. Produktet hedder Nordic Rørsæbe.

- De specielle egenskaber er at produktet indeholder store mængder aktivstoffer, som har speciel kraftig fedt- og proteinbindende effekt. Det medfører at produktet skal anvendes i meget lav dosering og er således meget nemmere at dosere nøjagtigt. Derudover er der tilsat et effektivt desinficerende stof, som er i stand til at nedbringe kimtallet væsentligt, forklarer Hans Erik Brink.

Det vil sige at allerede i vaskeprocessen startes der en vis desinfektion af fladerne i anlægget. Dette betyder naturligvis ikke at den efterfølgende desinfektion, kan springes over. Men det medfører at selve rengøringen og desinfektionen samlet bliver mere sikker, forstået på den måde at desinfektionsmidlet får mere optimale vilkår at »arbejde« under i selve desinfektionsprocessen.

Desinfektion og frostgrader
Næsten alle desinfektionsopgaver kræver at der er minimum 5 ?C på fladen som skal desinficeres. Dette kan være meget vanskeligt at opnå i udleveringsrum, læsseramper og f.eks. udleveringsvogne i kolde perioder.

- God desinfektion kan dog opnås, dersom man for eksempel anvender tempereret vand. Det vil sige at brugsopløsningen skal være 40 – 50 grader varmt (alt efter hvor koldt det er). Dette betyder ofte at man er nødt til at blande f.eks. 1 liter desinfektionsmiddel i 100 liter varm vand og påføre denne blanding direkte på fladerne. Det kan samtidig være en god ide at øge den normale brugskoncentration, således at en opløsning som normalt skal blandes til en 1 procents opløsning, laves så den bliver 3 procent i stedet, forklarer Hans Erik Brink.

Han tilføjer, at det altid er et spørgsmål om tid, koncentration (det vil sige mængden af kemi) og temperatur, som afgør om desinfektionen bliver optimal. Derudover vil det være optimalt at der efter desinfektionen anvendes et udtørringsprodukt hvor der tilsat desinficerende stoffer, f. eks Nordic Svinehyg, på den måde sikres en lidt længer varende effekt. Se mere på www.nordicstaldkemi.dk.

(2) 306-03-sy

Læs også