Kursuskrav til kørsel med læssegrej

PÅBUD: AMU-Fyn har travlt med at imødekomme forespørgsler, så lovkrav for læssearbejde opfyldes.

Man skal have førercertifikat for at betjene gaffeltrucks, teleskoplæssere og kraner. Det fastslår Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 382 af 23. april 2007.

Hos AMU-Fyn afvikler sådanne kurser, og der for tiden så stor travlhed med gennemførelsen, at flere kurser er optaget flere uger frem. Af hjemmesiden www.amu-fyn.dk fremgår det, hvornår de først ledige kurser afholdes.

Som faglærer hos AMU-Fyn gør Carl Erik Nielsen opmærksom på, at der er forskellige kurser afhængigt af hvilken type læsser, der skal betjenes.

- Der er grund til være tilfreds med, at arbejdspladserne, hvad enten de er i byggebranchen, industrien eller i landbruget, er fokuseret på at sikre den lovmæssige betjening af de forskellige læssere, siger AMU-læreren.

Aktuelt er der også efterspørgsel på kurserne i forbindelse med den højere ledighed i arbejdsstyrken, som gennem kurserne giver sig selv mulighed for ekstra kvalifikation til nyt arbejde.

Praktisk prøve i snevejr
Da Landbrug FYN aflagde besøg hos AMU-Fyn for at følge kursus for teleskoplæssere med gafler samt teleskoplæsser med kranfunktion, var det snevejr, men, som det blev konstateret, det kunne også forekomme på arbejdspladsen.

Blandt kursisterne var Chris Sørensen fra Skårup, Han benyttede en forhåbentlig kort ledighedsperiode til at opkvalificere sig til næste job, hvor ansøgningen var fremsendt.

- Det skulle gerne blive på et landbrug med svin, som jeg gerne vil nu, fortalte Chris Sørensen, der ellers oprindelig er uddannet elektriker, men efterfølgende også faglært landmand.

- I første omgang var jeg ikke inspireret til landbruget trods opvækst på et sydfynsk kvægbrug, men det ændrede sig. Efter elektrikeruddannelsen fulgte nogle år i praktik ved sønderjyske kvægbrug, hvorefter jeg blev faglært fra Dalum Landbrugsskole i 2006.

Chris Sørensen var sidste sommer beskæftiget med elinstallation, da der skulle opsættes siloer på Egeskov Gods efter brand, og her blev han opmærksom på behovet for kvalifikation til forskelligt læssegrej i landbruget.

Kursus for hver maskintype
Aktuelt var det udvidelsen med krancertifikat, der skulle opnås i løbet af tre dage.  Kursus for teleskoplæsser med gaffel var gennemført fem dage i november.

- Det forekommer omfangsrigt, når der skal afholdes kurser for hver læssertype afhængig af betjeningsmuligheder, mener Chris Sørensen.

- Når reglerne nu engang er sådan, er det naturligvis vigtigt at have erhvervet rettighederne til at arbejde med redskaberne, uden at loven brydes. Men det er ikke mindre gavnligt at have fået et indblik i stabilitetsprincipper, så arbejdet kan udføres korrekt, fremhæver Chris Sørensen.

Hjælp til selvhjælp
En anden Sørensen, men med fornavnet Peter, er også kursist, og det er på kursus for teleskoplæssere med gafler.

Han finder det meget nyttigt at arbejdsgiveren, som i hans tilfælde er Hverringe Gods, giver mulighed for kursusaktiviteten, men det er også hjælp til selvhjælp så loven om arbejdsmiljø overholdes.

- Tidligere har jeg været på kursus i anvendelsen af gaffeltruck, og efter det aktuelle kursus kan jeg senere på tre dage yderligere opnå certifikat med kranfunktion, nævner Peters Sørensen.

Certifikattyper
Af Arbejdstilsynets bekendtgørelse fremgår, hvilken type certifikat en ansat skal være i besiddelse af, så der kan føres teleskoplæsser, gaffeltruck, gaffelstabler eller kran.

- Variationerne i anvendelsen medfører, at der nødvendigvis må afholdes specifikke kurser for hver type. Længden af kurserne varierer derfor fra tre til syv dage, siger Carl Erik Nielsen.

Faglæreren forklarer nærmere, at certifikat kun kan udstedes til den, der kan fremlægge bevis for at have aflagt prøve, der godtgør at være i besiddelse af de nødvendige tekniske og praktiske kvalifikationer, som kræves for at føre det tekniske hjælpemiddel, og er helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel, Sidstnævnte opfyldes ved at have kørekort.

Ved deltagelse i et Gaffeltruck Certifikatkursus B skal der anvendes syv dage for at tilegne sig beviset. Det giver berettiget kørsel med teleskoplæsser med gafler, men ikke med kranfunktion. For at opfylde dette krav, skal kursisten have gennemført det specifikke teleskoplæsserkursus med gafler.

Foruden den konkrete betjening af gaffeltruck kan deltageren desuden arbejde aktivt med daglig og periodisk vedligeholdelse, arbejdsmiljø, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp.

Teleskoplæsserne udbredes
- Hos AMU-Fyn kan vi konstatere, at teleskoplæsserne har fået større udbredelse i landbruget, og hver enkelt maskine, som kan skyde en arm ud, er omfattet af lovgivningen, siger Carl Erik Nielsen og forklarer om de to forskellige kurser for teleskoplæssere:

Kurset på fem dage henvender sig til dem, der ønsker at anvende en teleskoplæsser monteret med gafler. Med denne forudsætning kan der på et tre dages kursus opnås certifikat til kranfunktion på teleskoplæsseren.

- De afgørende kompetencer efter endt kursus er, at arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt korrekt til løft og transport. Læsserens stabilitetsegenskaber er særdeles vigtige, når der arbejdes med forskelligt gods under forskellige forhold, nævner Carl Erik Nielsen om nogle af målene med uddannelsen.

Læs også