Fraugdegaards voldgrav oprenset

MILJØ: I løbet af efteråret er over 23.000 m³ slam gravet op fra voldgraven ved Fraugdegaard. Skønt det er en forbedring af et historisk miljø ved et fredet gods, må ejeren selv betale.

I mere end en måned - fra først i november til midt i december - har store entreprenørmaskiner været i gang med en ret så speciel opgave, nemlig oprensning af voldgraven og en tilknyttet sø ved godset Fraugdegaard en halv snes kilometer sydøst for Odense.

Arbejdet med oprensningen er udført af entreprenørfirmaet FMT A/S, der er hjemmehørende i Hammersholt ved Hillerød, og som har stor ekspertise i udførelsen af specialopgaver indenfor jordarbejde, naturgenopretning, vandbygning, oprensning og anlæg af søer og moser, anlæg af vådområder samt oprensning af kanaler og voldgrave. På Fyn har FMT blandt andet udført oprensninger på flere godser og på Lindøværftets havn.

Slammet ud på marken
Salgschef Jan Schjøtt fra FMT oplyser, at søen og voldgravsanlægget ved Fraugdegaard dækker i alt ca. to hektar. Oprensningen er udført med to store særligt langtrækkende gravemaskiner samt en mindre 14 tons gravemaskine. I alt er der opgravet mere end 23.000 m³ slam, som er kørt ud i depot på marken.

Efter afdræning af det meste af vandindholdet skal slammet, som efter foretagne analyser er godkendt til udspredning på landbrugsjord, spredes på godsets marker. Det skal ske over en periode på tre år, og planen er at begynde udspredningen i efteråret 2010.

Oprensningsarbejdet, der udover opgravning af slam tillige har omfattet fjernelse af en del gamle træer og stød fra voldgravenes kanter, blev færdigt med udgangen af uge 50. I sidste uge - uge 51 - blev der så igen lukket vand ind i den sidste del af voldgraven, der har været tørlagt, mens arbejdet stod på. Vandet løber til voldgraven fra et større opland og fortsætter via Fraugde Bæk til Vejrup Å, der løber ud i Odense Fjord.

Senest oprenset for 72 år siden
- Voldgraven er anlagt i 1588 samtidig med opførelsen af den nuværende hovedbygning, fortæller Fraugdegaards ejer, hofjægermester Torben C. baron Bille-Brahe. Voldgraven har senest været delvist oprenset i 1916 og ligeledes delvist i 1938. Jeg satser på, at den nu foretagne fuldstændige oprensning kan holde de næste 100 år.

Torben Bille-Brahe oplyser, at oprensningen har kostet 1,3 millioner kroner - som han må betale af egen lomme. Kulturarvsstyrelsen og andre relevante myndigheder har været ansøgt om tilskud til arbejdet. Men selv om Fraugdegaard er fredet, og oprensningen betyder en ikke uvæsentlig miljøforbedring, har alle ansøgte instanser sagt nej til at yde økonomisk hjælp til projektet.

- Det er lidt ærgerligt, men der er ikke noget at gøre ved det. Det positive er, at man sparer fremtidige generationer for en udgift, siger Torben Bille-Brahe.

Læs også