Fantastisk fynsk frøavl

NEDSKÆRING: Desværre er priserne faldet drastisk, og frøarealerne beskæres i de næste sæsoner, fik DLF-avlerne at vide ved de traditionelle frømøder op til jul.

For andet år i træk har de fynske og langelandske frøavlere hentet store udbytter på deres marker. Imidlertid er afregningspriserne faldet markant som følge af et stort lager i Europa, dels på grund af de store udbytter, et faldende forbrug som følge af finanskrisen og en stor import af frø fra USA.

Avlerne til verdens største frøfirma, DLF-Trifolium, der i den forgangne uge var samlet til lokale møder i Nyborg og Humble, fik således at vide, at prisen i gennemsnit af alle frøarterne er faldet med 35 procent i forhold til 2008-høsten.

- Derfor må frøavlerne også forvente et lavere økonomisk resultat næste år, påpegede det fynske bestyrelsesmedlem i DLF A.m.b.A, Hans Boesen, Padesø, da han indledte avlermøderne, men tilføjede hurtigt, at avlerne til DLF stadig kan forvente branchens bedste frøpris.

Syv procent større høst
I sin gennemgang af årets frøhøst nævnte avlschef Erling Christoffersen, at 2009-høsten på Fyn og Langeland var syv procent bedre end fem års gennemsnittet for DLF-Trifolium på landsplan.

Udbytterne i alm. rajgræs lå, som det fremgår af oversigten, højere i det fynske område end på landsplan, mens tallene i den anden store frøafgrøde, rødsvingel, i år er lidt mindre for det fynske område.

- Men der ligger meget god rødsvingel ude hos avlerne, som endnu ikke er kommet ind, så derfor tror jeg, vi når at overhale landsgennemsnittet, påpegede avlschefen.

Han fremhævede især engrapgræs som en superafgrøde i det forgangne år, men også de fynske kløvermarker havde et stort udbytte.

På møderne var der også en faglig del, hvor de mange fremmødte fik nyttig viden om dyrkning, ukrudtsbekæmpelse og vilkårene for frøavlen med færre bekæmpelsesmidler, strammere gødningsnormer osv.

Blandt rådene var, at afbrænding fortsat er den mest givtige efterbehandlingsform af frøgræsmarkerne i forhold til andre metoder, for eksempel afgræsning med får eller afpudsning.

- Der er 2.000-2.500 kroner pr. ha at hente i merudbytte i den efterfølgende frøafgrøde ved at anvende tændstikken, oplyste avlschef Erling Christoffersen.

Læs også