Foderstof anklages for ublu priser ved udlevering af korn

Prisen er pludselig fordoblet for at få udleveret oplagt korn, lyder anklagen mod foderstofselskabet DLG SAF i Sønderjylland. Selskabet afviser.

Foderstofselskabet DLG SAF anklages nu af landmænd for at hæve prisen ud over det rimelige, når de skal have deres oplagte korn udleveret fra foderstofselskabet.

Landmændene er desuden fortørnede over, at prisstigningerne er sket efter, at de har lagt kornet ind, og uden varsel fra det sønderjyske foderstofselskabs side.

Ingen af landmændene ønsker at stå frem i Effektivt Landbrug med kritikken af hensyn til deres fremtidige forhandlingsmuligheder. Afdelingschef for planteavlsrådgivningen i landboforeningen LHN, Karen Feddersen, bekræfter dog kritikken.

- Vi hører, at DLG SAF har sat prisniveauet op fra 5 kroner pr. hektokilo sidste år til 10 kroner pr. hektokilo i år for at få udleveret kornet, siger Karen Feddersen.

Misforståelse
Direktør i DLG SAF, Mogens Andresen, afviser, at nogen oplever en fordobling af gebyret.

- Hvis der er nogen, der har fået den opfattelse, må det bero på en misforståelse, siger Mogens Andreasen, der opfordrer de pågældende landmænd til at ringe til selskabet for at få afklaret betingelserne for deres handel med foderstofselskabet.

Mogens Andresen vil dog ikke afvise, at foderstofselskabet har hævet gebyret til 10 kroner pr. hektokilo. Ifølge direktøren skyldes det generelle tilpasninger, der skal dække selskabets omkostninger ved at håndtere kornet.

Mogens Andresen understreger, at det er meget individuelt, hvor meget DLG SAF tager for udlevering af kornet.

- Vi har faste satser på alt, men den endelige pris afhænger af ydelsen, siger direktøren. Han pointerer, at DLG SAF's handelsbetingelser er åbne og tilgængelige.

Til kritikken om uvarslede prisstigninger siger Mogens Andresen:

- Vores handelsbetingelser tilpasses løbende i forhold til omverdenen, og kan derfor være underlagt nødvendige ændringer. Men kun fremadrettet - vi laver ikke aftaler med tilbagevirkende kraft.

Varsel
Karen Feddersen er indforstået med, at det kan være nødvendigt for et foderstofselskab at hæve priserne.

- Men hvis landmænd pludselig bliver præsenteret for en »dark horse« i form af en større regning, som de ikke havde set komme i forvejen, er det unfair. Foderstofselskaberne bør så vidt muligt varsle prisstigninger, siger hun.

Karen Feddersen råder landmænd, der føler sig i klemme, til at tage fat i deres foderstofselskab og argumentere for, hvad de anser for at være ret og rimeligt.

Chefkonsulent i planteavlsafdelingen i LandboSyd, Helge Lorenzen, tvivler på, at DLG SAF's faktiske omkostning ved at håndtere kornet står mål med gebyret på 10 kroner pr. hektokilo.

- DLG SAF spænder buen for hårdt, mener chefkonsulenten.

Dækket ind
Forretningsfører i Aarhusegnens Andel, Vagn Aage Jensen, oplyser, at selskabet J. B. Møller, der ejes af Aarhusegnen, fast tager 5 kroner pr. hektokilo for at udlevere oplagt korn.

- Det dækker de reelle omkostninger, og der er derfor ikke planer om at ændre på denne sats foreløbigt, siger Vagn Aage Jensen.

 

 

Læs også