Naturen må vige for Troels

MINISTERIEL BESLUTNING: Miljøministeriet har besluttet, at der skal ligge et testcenter for kæmpe vindmøller i Thy. Dermed skal der bygges i en naturperle. Samme ministerium har udnævnt området til en del af Danmarks Naturkanon.

Verdens største testcenter for hav-vindmøller skal placeres i Østerild og Hjardemål Klitplantager. Der skal fældes 15 kvadratkilometer skov, og samlet set skal omkring 30 kvadratkilometer skov, klithede, vådområder og eng inddrages til anlægget. Vindmøllerne bliver 250 meter høje og kan ses i en radius af 55 kilometer.

Det har regeringen besluttet efter indstilling af miljøminister Troels Lund Poulsen.

Området er af samme miljøministerium udpeget til Naturkanon 2009. Det ligger imellem Nationalpark Thy og Nordeuropas største ynglepladser for trækfugle i Vejlerne og er nabo til Thylejren.

Der er travlt med at få en VVM redegørelse lavet. Beslutningen blev offentliggjort på et pressemøde den 30. september. Natten efter fik flere lodsejere besked ud med taxa. VVM redegørelsen skal være færdig den 11. december og dermed ligge klar til klimatopmødet.

Senere er det planen, så vidt lodsejerne ved, at Risø skal flytte ind, og der skal bygges testcentre. Området, hvoraf en del er højmose, skal huse kraner, der skal kunne bære 500 tons.

Naturen på spil
Lene Overgaard er barnefødt i området. Hun ejer nu slægtsgården Abildhave, som ligger i den inderste støjzone og derfor er inddraget. I alt 8 ejendomme ligger i 44 decibelzonen og vil derfor formentlig blive ubeboelige, som det hedder i Miljøministeriets brev dateret den 30. september, som Lene Overgaaard modtog nogle dage efter ministerens pressemøde. Omkring 40 lodsejere vil ligge i en 39 decibels zone og blive meget påvirket.

Slægtsgården Abildhave er på 140 hektar. Heraf er omkring 35 hektar paragraf tre områder med blandt andet højmose og græsheder. På grund af naturbeskyttelsen er det kun tilladt at have 62 dyreenheder på de 140 hektar.

- I oldemors tid gik der får og stude, og indtil for nyligt har områderne været afgræsset, I dag slår vi enghø, selvom det ikke giver noget udbytte. Men vi gør det for orkideernes skyld, siger Lene Overgaard og fortæller, at der gror vilde orkideer på området af gøgeurtfamilien.

De er hvide, gullige, bordeaux og plettede. Der gror også enzian, en alpeplante med stærkt blå blomster. Flere af dem er på listen over truede planter. Og så er der hugorme, natravn, traner og hjejler.

- I alle andre situationer kan jeg handle. Her føler jeg mig magtesløs, siger Lene Overgaard, der ikke kan forstå, at den natur, der er blevet værnet om af generationer og beskyttet af paragraffer, skulle være mindre værd nu, bare fordi en miljøminister har fået øje på den.

- De laver en VVM ved et skrivebord på kun seks uger. De burde da være det store forbillede, siger hun om Miljøministeriet.

Ubesvarede spørgsmål
Lene Overgaard har ikke noget i mod et testcenter for vindenergi. Men hun forstår ikke, at et testcenter for de hovedsageligt udenlandske og internationale firmaer skal ødelægge den danske naturperle. Og det gør ondt.

- Min familie har plejet denne natur i generationer. Skal jeg nu bare opgive det, spørger hun og tilføjer, at en erstatningsnatur jo aldrig nogensinde vil kunne gøre det ud for det her.

Hun har også mange spørgsmål, som hun ikke har kunnet få svar på:

Møllerne skal stå nord-syd for at få den rigtige vestenvind, hedder det, men den nærmeste kyst ved Østerild er øst-vest vendt. Det ses også på alle træer i området.

Når hun spørger til støjniveauet i støjzonerne, får hun svaret: ved ikke. Hun kan ikke få svar på om en sikkerhedszone skal afspærres og i givet fald hvordan. Og hun undrer sig over, at ministeriet taler om en sikkerhedszone, mens de vindmøllefabrikanter, hun har talt med, siger, at deres møller er så sikre, at de ikke behøver afspærring.

Og det største spørgsmål: Når der er tale om en VVM redegørelse, burde naturen så ikke være i fokus.

- I oplægget er der mere fokuseret på at få et papir til pressen og et oplæg til Klimatopmødet, mener hun.

- Hvis vi, som landmænd, søger en byggetilladelse og skal lave en VVM skal vi jo have alt specificeret ned til mindste detalje, hvorfor kan de så bare sige: ved ikke, spørger hun.

Kun ti
- Måske er det kun ti familier, der rammes, men kan man så godt sætte spillereglerne for naturbeskyttelse ud af kraft, spørger hun.

Nationalttestcenter.dk, der er en forening for de berørte lodsejere og deres sympatisører, sætter spørgsmålstegn ved om Danmark virkelig ønsker at afgive 32 kvadratkilometer særpræget og bevaringsværdig natur for at vindmølleindustrien igennem Risø kan teste syv hav-vindmøller.

Svaret flagrer foreløbig i vinden. Og det gør spørgsmålet om, der er en høringsfase efter VVM redegørelsen er færdig også, fortæller Lene Overgaard.

Læs også