Grøn Vækst vil hæmme vækst

GENERALFORSAMLING: Regeringens forslag betyder nye omkostningstunge indgreb, der vil hæmme landbrugets vækst og koste mange penge, fastslår patrioternes formand.

På årets generalforsamling i Patriotisk Selskab talte Peter Cederfeld de Simonsen i sin formandsberetning med store bogstaver til omkring 60 deltagere, da regeringens nye forslag »Grøn Vækst« skulle have ord med på vejen.

- Lad mig begynde med at sige, at forfatteren til overskriften »Grøn Vækst« har ramt et godt og positivt navn. Og lad mig føje til, at vi egentlig også havde en forhåbning om, at ordene ville blive indfriet til pålydende. Men sådan skulle det altså ikke gå - hverken i regeringens eller Landbrug & Fødevarers version. Tværtimod er der tale om, at »det grønne« er en lang række omkostningstunge indgreb, som kun tjener til at hæmme landbrugets vækst, fastslog formanden.

- Trods god vilje kan vi simpelthen ikke få øje på, hvor væksten kommer ind, hvorfor der med andre ord er tale om en falsk varebetegnelse. Men i virkeligheden er det lovkompleks, der kaldes »Grøn Vækst«, vel også tænkt som et politisk alibi i forbindelse med den forestående klimakonference i København, lød det kritisk fra Peter Cederfeld de Simonsen.

Miljø- og naturbeskyttelse
Formanden understregede endvidere, at regeringens vision med Grøn Vækst er på et højt niveau, når det gælder om at sikre miljøet og naturen samtidig med, at det er intentionen at sikre mulighed for en både moderne og konkurrencedygtig landbrugsproduktion.

- Men vi har svært ved at få øje på det sidste, da det blandt andet er et af regeringens mål, at der skal ske en omlægning af kvælstofregulering fra år 2012 og måske indføres kvoter. Og det er især ideen om at indføre kvoter, der vækker bekymring, sagde Peter Cederfeld de Simonsen og føjede til, at det er vanskeligt at forestille sig kvoter som en god løsning.

- Hertil kommer, at det er planen at udlægge dyrkningsfrie randzoner, etablere flere efterafgrøder og indføre et nyt begreb, der kaldes behandlingsomfang. Endvidere er det tanken både at forhøje og differentiere pesticidafgifter, ligesom der kan ventes flere kvoter og afgifter på udledning af drivhusgasser samt en omlægning af afgiften på affaldsforbrænding, lød det videre fra Peter Cederfeld, der understregede, at der også med Grøn Vækst er et ønske om 75.000 hektar ny natur og en skærpet indsats for natur og vand.

Lader os ikke narre
- Men vi lader os ikke narre. Alt dette kommer til at koste penge - endda mange penge. Og vi har altså svært ved at forstå, at der er en sammenhæng mellem kvoter, afgifter, begrænsninger samtidig med, at Danmark har status som et af verdens førende fødevareindustrielle centre, fortsatte patrioternes formand.

- I en tid, hvor klimaet og CO2 af mange gode grunde er prioriteret højt, og hvor statens og private finanser er under et historisk pres samtidig med, at arbejdsløsheden vokser, kan det undre, at man ikke har forstået eller forsøgt at udnytte de muligheder, der ligge i at lade landbruget som det mest stabile erhverv i landet yde sit bedste, lød det i formandsberetningen, der blev fulgt af en timelang debat, hvor det fra salen blandt andet lød:

- Landbruget er endnu ikke - ligesom skovbruget - blevet en kulisse til friluftslivet. Men vi skal passe på, for erhvervet kan meget nemt ende i samme situation.

Selv om halmballer fylder godt op i det fynske landskab, blev det kun til få, men alvorsfulde ord i Peter Cederfeld de Simonsens formandsberetning på årets generalforsamling i Patriotisk Selskab.

- På halmområdet har vi de seneste uger på Fyn været vidne til en kedelig udvikling. På trods af et politisk klima, hvor alle har fokus på biobrændsel, forsømte Fynsværket for nylig at sikre deres produktionsapparat med det resultat, at der udbrød en brand. Og værkets forsømmelse gør, at afbrænding af halm i en periode er stillet i bero. Det har samtidig udløst et forsøg på at læsse tabet over på landmænd med påstand om force majeure.

- Men lad mig understrege, at det er afgørende vigtigt, at man som landmand i dag forholder sig nøje til aftalevilkår og leveringsbetingelser, men ikke mindst sikrer sig, at man får sine penge, advarede Peter Cederfeld de Simonsen.

Patriotisk Selskab frygter, at nye omkostningbelastninger kombineret med den finansielle situation i den kommende tid kan få mange heltidslandbrug til at bukke under.

Det slog Peter Cederfeld de Simonsen fast på generalforsamlingen forleden, og føjede til, at det er selskabets håb, at Landbrug & Fødevarer vil sætte stor fokus på blandt andet erhvervets katastrofale situation.

- Vi ser frem til, at den nye organisation vil øge fokus på positive og synlige udmeldinger i medierne. For det må konstateres, at det siden sammenlægningen har været et savn, sagde Peter Cederfeld de Simonsen.

Læs også