Større foderstoftab dukket op

Direktør og økonomichef i SAB fyret op til torsdagens ekstraordinære generalforsamling, hvor sammenslutningen med Danish Agro næsten enstemmigt blev besluttet.

De 200 fremmødte medlemmer af S.A.B. a.m.b.a. Landbrugets Andel var godt klar over, at de ikke havde andet valg ved torsdag aftens ekstraordinære generalforsamling, end at stemme sig ind i DLA-partneren, Danish Agro a.m.b.a.. Det var en logisk konsekvens af den fynske andelsgrovvareforenings elendige halvårsregnskab og udsigten til en betalingsstandsning og dermed tab af den tilbageværende andelskapital på 46 millioner kroner.

Men hvad de ikke vidste, da de mødte op i Vissenbjerghallen, var, at det faktisk så endnu værre ud, end det offentliggjorte underskud for første halvår 2009 på 31 millioner kroner. I forbindelse med opgørelsen af den endelig slutbalance som forberedelse til sammenlægningen med Danish Agro var der i dagene op til generalforsamlingen dukket en endnu større manko op i regnskabet som følge af fejlrapporteringer. Derfor er der i ugens løb sagt omgående farvel til den administrerede direktør samt økonomidirektøren.

- Det har været et forfærdeligt forløb, erkender SAB's formand Kurt Landtved, men betegner det som en meget stor lettelse, selv efter denne oplevelse, at det er lykkes at finde en løsning, hvor ingen taber penge.

Ingen debat
Medlemmerne sagde nemlig uden vaklen ja til sammensmeltningen med Danish Agro med tilbagevirkende kraft fra 1. juli. Kun ganske få medlemmer havde kritiske bemærkninger på generalforsamlingen, og 181 stemte for og kun et medlem stemte nej, da den nye alliance i strukturudviklingen i den danske grovvaresektor torsdag aften blev en realitet. 

Løsningsmodellen er blandt andet skabt gennem en større kontant indbetaling fra Danish Agro a.m.b.a. i det nye Danish Agro A/S, Fyn, og et større ansvarligt lån fra Danske Bank.

Sektor skal være i form
- Der er ingen tvivl om, at basalt kan SAB blive en god virksomhed igen. Der er tale om en veludbygget forretning med gode anlæg, som passer fint ind i vor struktur, påpeger Danish Agros formand Jørgen H. Mikkelsen, som tilføjer, at det ikke er et øjebliksbillede, det handler om.

- Det handler om at have en grovvaresektor, som er i form. Derfor har vi i Danish Agro holdt fast i aftalen, trods de endnu værre tal, som er kommet frem i slutfasen. Vi får en rigtig god butik ud af dette her, fastslår Danish Agros formand.

Danish Agros administrerende direktør Chr. Junker venter, at fusionen giver store synergier - i størrelsesorden 35-40 millioner kroner pr. år, når nedlæggelserne af dobbeltfunktioner, tilpasningen af virksomhedens afdelings- og produktionsstruktur og andre rationaliseringer er gennemført.

På Fyn nedlægges alle Danish Agros aktiviteter og passes ind under det nye regionshovedkontor, som etableres i SABs nu forhenværende hovedsæde i Skamby. I den forbindelse omlægges afdelingen i Odense, og produktionen af foder i Rudkøbing stopper inden nytår.

På Sjælland lægges Svinninge ind under Hørve, der henholdsvis bliver driftsafdeling og regionshovedkontor. Den tidligere SAB-afdeling i Egtved forbliver detailkontor under Sjølund, der er regionshovedkontor for Østjylland.

(2) 148-39-ef

        

Læs også