Landmænd skal selv vende udviklingen

Svineproducent fra Himmerland vil nytænke gamle dyder og skabe grobund for et nyt samlende koncept for danske landbrugsprodukter. Han tilbyder nu sine kolleger mulighed for at sætte sig ind i et helt nyt og samlende tankesæt om landbrugets fremtid.

Om aftenen, når børnene er lagt i seng, funderer svineproducent Erik Jensen i Ravnkilde nær Hobro meget over sin egen tilværelse som landmand og erhvervets position i samfundet.

- Organisationsfolkene i toppen af Landbrug & Fødevarer kæmper egentlig godt nok, men de kæmper i blinde. Jeg synes, de i højere grad burde efterspørge nye ideer og tanker fra os praktiske landmænd. I stedet bruger de - og vi andre også - alle kræfterne på at forsvare os i stedet for at løfte hinanden, siger Erik Jensen.

- Grundlæggende forsvarer vi os udadtil, og indadtil i vore egne rækker ser vi ikke andre løsninger på vores fremtid end ekspansion, effektivisering og omkostningsjagt. Jeg kunne godt tænke mig, at en hel masse landmænd begyndte at tænke lidt anderledes om situationen. Vi skal opstille en produktion, hvor den sunde fornuft har højeste prioritet og som kan tiltrække forbrugerne som investorer.

Anderledes produktion
Erik Jensens vision er at styrke fællesskabet frem for at differentiere mere og mere.

- Jeg snakker ikke Morten Korch. Det niveau, danske landmænd skal udtænke, er der, hvor forbrugerne kan tiltrækkes som investorer. Landmændene kunne for eksempel snakke med familie og venner om, hvilke tiltag, der skulle til for at gøre landbruget til et investeringsobjekt.

- Vi danske landmænd burde stå langt mere sammen om et fælles koncept for vore produkter, hvor landmændene opstiller fælles mål. Ikke som nu, hvor nogle er økologer og andre absolut ikke er det. Det forvirrer markedet og slører billedet af et landbrug, der i bund og grund kan stå inde for en god og ærlig kvalitet på vore produkter.

Som Erik Jensen ser kvalitetsudviklingen og markedsføringen udforme sig, lancerer mejeriet »Arlagården«, slagteriet »Code of practice« og andre koncepter, der stritter i alle retninger. Alt sammen lanceret ovenfra. Som landmænd burde vi stå inde for kvaliteten af danskproducerede fødevarer, for erhvervets sociale ansvar og naturligvis for en bæredygtig ressourceøkonomi i vores produktion.

Nytteløs kamp
Uden en lønsom fremtid for fællesskabet vil der heller ikke være en lønsom fremtid for den enkelte. Det vil blive alles kamp mod alle, og de stærkeste vil få en fremtid som i dag med dårlig indtjening og dårlig samfundsaccept.

- Det skulle være incitament nok, at alle kan se sig selv som vindere på den lange bane ved at søge fællesskabet og løfte i flok på den korte bane, lyder opskriften fra Erik Jensen.

Grønne obligationer
For Erik Jensen står selvejet ikke for fald med de nye ideer. Tværtimod! Unge danske landmænd skal være ejere af mindst 60 procent af deres eget landbrug.

- Jeg synes, landmandslivet grundlæggende er et godt liv. Jeg mener også, at det engagement, jeg selv oplevede som landbrugselev, blev båret frem af troen på, at jeg og mine landbrugsskolekammerater engang skulle blive selvstændige. Det vil jeg holde fast på, er nødvendigt for at fastholde et højt kompetenceniveau i primærlandbruget. Vi skal ikke have lidenskabsløse arbejdere til at producere danske fødevarer, siger han.

Ideen om, at landbrugene fremover kan finansieres med grønne obligationer, ligger Erik Jensen meget på sinde.

- Alle danskere skal kunne investere i det nye danske landbrugskoncept, gerne i form af pensionsmidler.

- Det giver et engagement fra det omgivende samfund på linje med alle de, der har vindmølleaktier og følger denne sektor dag for dag. Det engagement kunne vi også bruge.

Det nye, der skal udtænkes af danske landmænd, skal tage udgangspunkt i det, vi har i dag. Det kommer ikke til at koste det blå ned fra himlen, da der ikke skal investeres én krone i nye tiltag, før et fælles landbrugskoncept er opstillet. Styrken skal findes i at samle landmændene fra bunden af og derefter bruge hele erhvervets hjernekapacitet til at udvikle et nyt, dansk landbrugskoncept, som vil være enestående i Europa, fastslår svineproducenten fra Hobro-kanten.

Organisationen behøver hjælp
Inspirationen til, hvordan Erik Jensens landmandskolleger kan få et medansvar for de nye tanker, har han over det seneste halve år beskrevet i foreløbigt otte kapitler med tanker om udviklingen af landbruget i Danmark.

- Tankerne tog fart, da jeg var til et dialogmøde for yngre svineproducenter hos Danish Crown. Her erfarede jeg, at ledelsen af slagteriet og de fremmødte repræsentanter fra landbrugets organisationer virkede modløse og opgivende. Intet kunne lade sig gøre, og indtjeningen afhang udelukkende af udefrakommende faktorer, som man alligevel ingen indflydelse havde på. Den holdning vil jeg meget gerne have gjort op med og afprøve, om ikke der er en anden vej til at skabe indtjening og værditilvækst til dansk landbrug, husker han.

- Det kræver, at man tør efterspørge nytænkning. Nu er muligheden opstillet for, at den enkelte landmand kan bidrage med værdifulde, nye tanker. Det kan jo være, at guldægget kommer fra en helt anden front, end man havde forventet. Vi er alle nødt til at hjælpe den nye organisation Landbrug og Fødevarer med at opstille nyt – de formår det ikke alene.

De landmænd, der gerne vil delagtiggøres i Erik Jensens tanker, kan sende en mail til adressen LIJ@landboforening.dk.

Erik Jensen vil gerne stille sig til rådighed for at samle inspiration og tanker fra menige danske landmænd, men lover ikke at svare tilbage på alt, men input, hvor navn og telefonnummer er vedlagt, vil blive behandlet seriøst.

- Jeg efterspørger samtidig, hvad holdningen er til ideen om at samle landmændene og genfinde styrken gennem et nyt, fælles koncept. Der kan gives karakter fra 0 – 5. Karakteren 0 gives, hvis du mener, projektet skal neddrosles – karakteren 5, hvis projektet skal geares op!

- Så send en mail med navn, adresse og alder samtidig med, at du giver karakter mellem 0-5, så går jeg videre med projektet. Skriv også gerne dine kommentarer i øvrigt og ikke mindst flere gode ideer, lyder opfordringen fra Himmerland.

Læs også