Sydvestfynsk landmand vil med i nationalparken

TURISME: - Hvis der bliver fire nationalparker i Danmark, vil Fyn gå glip af en masse turisme, hvis vi ikke får en, påpeger Kirsten Rasmussen, der driver økologisk svinebedrift i Jordløse – lige uden for undersøgelsesområdet.

 
Mange landmænd ser skeptisk på planerne om at gøre Det Sydfynske Øhav til nationalpark. Den skepsis deler Kirsten Rasmussen ikke. Den sydvestfynske landmand, der sammen med sin mand, Hans-Erik Jørgensen, driver et økologisk svinebrug med 300 søer ved Jordløse, ønsker tværtimod at få Jordløse med ind i en kommende nationalpark.

- Vi er havnet lige uden for undersøgelsesområdet, men vi har en meget speciel natur, for eksempel Jordløse Bakker, som jeg synes, vi kan profilere os på, så der kommer flere mennesker igennem Jordløse til gavn for erhvervslivet, siger Kirsten Rasmussen, som understreger, at en nationalpark ikke vil være altafgørende for, om området får et blomstrende erhvervsliv, men en status som nationalpark sender et signal til omverdenen, at her er der blandt andet noget natur, som er værdifuldt, og som også andre vil have glæde af at se.

- Og hvis der bliver fire nationalparker i Danmark, tilføjer hun, så vil Fyn gå glip af en masse turisme, hvis vi ikke også har en.

Kedelig handelsby
Det sydfynske område er ifølge Kirsten Rasmussen ved at udvikle sig til et udkantsområde. Det skal der gøres noget ved, og hun mener, en nationalpark er en mulighed, som skal undersøges seriøst.

- Vi kan ikke bare sætte os ned og være på tværs, før vi har undersøgt, hvad nationalparkprojektet drejer sig om. Som jeg ser det, så er det en kasse, som vi selv skal være med til at fylde noget i. Og når vi bor i et udkantsområde, som vi gør, så er det et tilbud og en mulighed, som vi ikke kan sige nej til, mener den sydvestfynske landmand.

- Når vi bor og lever her, så går vi ikke rundt til daglig og tænker på området som et udkantsområde. Men vi kan se, at der kommer flere og flere huse til salg, og at der bliver færre og færre arbejdspladser. Jeg tror, vi må indstille os på, at vi får brug for hjælp, hvis området ikke skal gå helt i stå, og her er nationalparken en mulighed, mener Kirsten Rasmussen.

- Fåborg, fortsætter hun, er blevet en meget kedelig handelsby. Det kan godt være, der er nogen, der mener, at vi ikke behøver en driftig handelsby i vores område, men jeg synes, det er klart bedre med en by med gode tilbud og et godt udbud af forskellige varer – og det er der kun, hvis der er købere til det. 

Indflydelse på projektet
Kirsten Rasmussen har selv tænkt sig at gå aktivt ind i en af de fire arbejdsgrupper, som fra efteråret skal sætte kød og blod på nationalparkprojektet.

- Det er vigtigt at få indflydelse og være med til at bestemme, i hvilken retning udviklingen skal gå indenfor nationalparken. Alle kan melde sig til arbejdsgrupperne, og det synes jeg, vi skal benytte os af. Erhvervslivet kan nemlig godt blive klemt af de øvrige interesser – natur, kultur og fritid, hvis der ikke kommer erhvervsfolk med i arbejdsgrupperne og den kommende nationalparkbestyrelse, siger Kirsten Rasmussen.

Hun kan ikke sige, at der ikke kan komme flere restriktioner for erhvervslivet – herunder landbruget – hvis nationalparken bliver en realitet. Men hun tror ikke, det bliver tilfældet.

- Det er vigtigt at bevare et godt erhvervsliv i området. Mangfoldighed er altid vigtigt – også for en nationalpark. Hvis der ikke var noget agerland, og hvis der ikke var nogen produktion i vores område, så ville naturen også være mindre spændende og tiltrække færre turister. Tingene hører sammen, mener Kirsten Rasmussen.

Turisme en mulighed
Den sydvestfynske landmand understreger, at hendes status som økologisk landmand ikke har nogen indflydelse på hendes holdning til nationalparkprojektet.

- Jeg ser ikke vores bedrift som noget særligt eller specielt i forbindelse med en eventuel nationalpark. Vi vil behandles på lige fod med vore konventionelle kolleger. Men jeg tror, at en nationalpark vil være en mulighed for at tiltrække flere turister til bondegårdsferie på de mindre bedrifter. Nationalparken vil også være en fordel for strandhotellerne og museerne i området, siger Kirsten Rasmussen.

- Det vil i hvert fald være ærgerligt, hvis vi bare siger nej til nationalparken, og det så betyder, at turisterne bare tager motorvejen tværs over Fyn, så ingen besøger vores område. Jeg mener ikke, at turisme skal være et hovederhverv, men turisme er en mulighed, vi skal bruge, og som mange mennesker her i området vil kunne få gavn af, siger Kirsten Rasmussen.

Læs også