Landbrugsskole afkræves millionbeløb

ELEVBETALING: Undervisningsministeriet forlanger nu, at Agroskolen inden 1. september refunderer et ukendt millionbeløb til elever, som har betalt for meget for at gå på Borris Landbrugsskole.

Undervisningsministeriet vil ifølge nyhedsbrevet 3F ikke acceptere »udokumenterede pengebeløb« og »tvivlsomme metoder« på Borris Landbrugsskole i forbindelse med skolens tilbagebetaling af penge til udenlandske elever, som har betalt for meget for at gå på skolen nær Skjern. Agroskolen har i flere år udlagt undervisning på Borris Landbrugsskole.

- På denne baggrund pålægger Undervisningsministeriet Agroskolen at foranledige en fuldstændig tilbagebetaling af beløb, som skolens elever, der er blevet undervist på Borris Landbrugsskole, uberettiget er blevet afkrævet i hele den periode, hvori Borris Landbrugsskole har gennemført undervisning for Agroskolen, lyder Undervisningsministeriets afgørelse ifølge nyhedsbrevet.

Ifølge en opgørelse fra Borris Landbrugsskole har skolen opkrævet i alt 1.050.900 kroner for meget i kost og logi fra elever i perioden fra januar 2007 til 14. maj 2009. Af dette beløb har skolen - ifølge dens opgørelse - betalt i alt 255.398 kroner tilbage.

Med det samme
Undervisningsministeriet vil blandt andet ikke acceptere, at skolens ledelse har lavet individuelle forhandlinger med elever om en lavere tilbagebetaling.

- Desuden bemærker ministeriet, at skolen ikke kan lade tilbagebetalingen afvente, at eleverne evt. kommer tilbage til skolen, ligesom tilbagebetalingen ikke kan hvile på forhandling mellem skolen og eleven om tilbagebetalingens størrelse i hvert enkelt tilfælde, hedder det i Undervisningsministeriets brev til Agroskolen.

Formanden for Agroskolen, Kurt Nybos, eneste kommentar til Nyhedsbrevet 3F om sagen er:

- Ministeriet skal være tilfreds. Vi vil gerne have lukket denne sag så hurtigt som muligt.

Undervisningsministeriet har anmodet Agroskolen om senest 1. september 2009 at indsende en revisorpåtegnet redegørelse for tilbagebetalingerne til eleverne fra Borris Landbrugsskole.

Læs også