Plante-formand: N-reduktion skal ske

GRØN VÆKST: Formanden for Dansk Planteproduktion håber, at landbrugets ønske om målrettet kvælstofreduktion frem for generel reduktion bliver hørt.

At den nye Grøn Vækst-aftale vil reducere udledningen af kvælstof med 19.000 tons kvælstof fra 2010 til 2015, betragter formanden for Dansk Planteproduktion, Torben Hansen, Herfølge, mest som talgymnastik fra aftale-parternes side.

Nu forestår det egentlige arbejde med at få udmøntet kvælstofreduktionerne i aftalen, mener han.

Torben Hansen understreger, at regeringens og Dansk Folkepartis endelige aftale om Grøn Vækst er blevet bedre end regeringens oprindelige udspil.

- Men vi er langt fra i mål. Vi har for eksempel ikke konkret fået de muligheder for at øge kvælstofmængden på robuste jorder, som vi har ønsket os, siger Torben Hansen, der peger på, at de danske planteavleres økonomiske situation lader meget tilbage at ønske.

- Danske planteavlere lever i en konkurrencesituation, der gør, at hvis kvælstofnormerne generelt sænkes for at opfylde målet om at reducere med 19.000 tons kvælstof, så vil det give tab på – et slag på tasken - 150-200.000 kroner på en gennemsnitlig planteavlsbedrift. Og der er jo ingen, der kan have interesse i at flytte produktionen ud af Danmark, så for at undgå dette, skal vi godskrives for de øgede udbytter og den øgede bortførsel af kvælstof, der har været. Desuden skal vi have nogle ordentlige rammevilkår, understreger Torben Hansen.

Målrettet
Torben Hansen mener ikke, at politikerne bag Grøn Vækst-aftalen har leget nok med på landbrugets tanker om at etablere tilstrækkelig med våde enge og andre målrettede tiltag på området.

- Der er en risiko for, at politikerne vil lave en generel regulering frem for en mere målrettet regulering, når målet om en reduktion af kvælstofudledningen på 19.000 tons skal nås. Vi håber, at den kommende tid giver os mulighed for at synliggøre vores ønsker på dette felt, siger Torben Hansen.

Læs også