Ny influenza kan smitte fra menneske til svin og mellem svin

I et forsøg på det internationale referencelaboratorium for svineinfluenza i Weybridge, England, er 11 svin blevet smittet med ny influenza H1N1, der oprindeligt kom fra en engelsk patient.

I et forsøg på det internationale referencelaboratorium for svineinfluenza i Weybridge, England, er 11 svin blevet smittet med ny influenza H1N1, der oprindeligt kom fra en engelsk patient.

Efterfølgende blev raske svin sat ind i grupper af to sammen med de smittede svin for at se, om de smittede svin kunne smitte nye svin. Det kunne de. Dermed bekræfter forsøget, at ny influenza H1N1 kan smitte fra mennesker til svin og mellem svin.

- Det understreger vigtigheden af, at man i danske svinebesætninger tager forholdsregler for at reducere risikoen for smitte med influenza fra smittede personer, siger seniorforsker Lars Erik Larsen fra DTU Veterinærinstituttet.

Det lumske herved er angiveligt, at symptomerne på ny influenza H1N1 hos svin vil ligne dem, man normalt ser hos svin, der er smittet med de influenza A-subtyper, der normalt ses hos svin.

Fra menneske til svin
Som en del af det videre arbejde vil forskerne blandt andet undersøge, om virus har ændret sig under infektionen i svinene. Små ændringer ses ofte, når et virus skifter vært.

En forskningsgruppe fra DTU Veterinærinstituttet arbejder sammen med ni andre europæiske forskningsgrupper om forsøgene og de videre resultater. Projektet er betalt af EU's Generaldirektorat for Sundhed og Forbrugere, DG SANCO.

 

Ikke i danske svin endnu
Siden midten af april har DTU Veterinærinstituttet testet 90 prøver fra svin med influenzalignende symptomer for ny influenza H1N1 og alle disse prøver har været negative.

- Der er ingen tegn på, at den nye influenza H1N1 cirkulerer i danske svin, men da svin er modtagelige, vil jeg klart anbefale myndighederne, at vi også fremover overvåger for denne nye type influenza i svin, siger Lars Erik Larsen, DTU Veterinærinstituttet.

Læs også