Regler for bestyrelsesmedlemmer gode nok

OK: Danish Crowns bestyrelsesmedlemmer skal ikke overholde flere regler på deres egne bedrifter end de øvrige andelshavere, understreger formanden, efter at det er kommet frem, at læs med grise fra i alt fire bestyrelsesmedlemmer er havnet i udlandet og hos et privat slagteri frem for slagtegangen i Danish Crown.

Formanden for Danish Crown, Niels Mikkelsen, Hjerm, ser ingen grund til at ændre regler eller praksis i forbindelse med Effektivt Landbrug Weekends omtale af, at grise fra bestyrelsesmedlemmer i koncernen ender i udlandet og hos det private slagteri Jutland Meat. Alle har ved selvsyn mulighed for at se tallene for de konkrete leverancer i Det Centrale Husdyrbrugsregister, der ligger på www.glr-chr.dk.

Her fremgår det blandt andet, at enkelte læs med grise fra den nyvalgte formand for virksomhedsbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer, Asger Krogsgaard, havner på slagtegangen i Jutland Meat. Endvidere fremgår det, at fire ud af ni svineproducenter i bestyrelsen reelt har leveret svin til udlandet - blandt andre næstformanden i Danish Crown, Erik Bredholt.

Der er imidlertid en naturlig forklaring på såvel eksporten og leverancerne til Jutland Meat, understreger Niels Mikkelsen. Han pointerer, at ingen af bestyrelsesmedlemmerne ham bekendt har overtrådt nogen regler, eftersom de pågældende grise er afregnet i forhold til Danish Crown.

Forklaringer
Hvad angår leveringerne til Jutland Meat er forklaringen, ifølge Niels Mikkelsen, at Danish Crown i forbindelse med fusionen med Steff Houlberg i 2002 blev pålagt af Konkurrencestyrelsen at levere et vist kvantum svin årligt til et privat slagteri i Danmark.

- Den forpligtigelse kan vi ikke løbe fra. Og hvorvidt Asger Krogsgaards eller en andens svin leveres til Jutland Meat er andelshaverne fuldstændig uden indflydelse på. Svinene afregnes med Danish Crown, og det er os, der vælger, hvor svinene bliver slagtet, siger Niels Mikkelsen.

Eksport
I forbindelse med eksport af smågrise ud af landet fortæller Niels Mikkelsen, at andelshavere – og dermed også bestyrelsesmedlemmer – af og til kan få en slat grise tilovers, som så går til puljen eller SPF – hvorefter de i nogle tilfælde eksporteres.

Der er mulighed for på forhånd at bede SPF om kun at omsætte svinene inden for landets grænser. Men den mulighed vil Niels Mikkelsen ikke råde bestyrelsesmedlemmerne til at benytte sig af.

- Jeg påtager mig normalt ikke at rådgive bestyrelsesmedlemmerne om deres drift – den klarer de bedre selv, siger Niels Mikkelsen, og fastslår:

- Vi i Danish Crown har ikke regler for, hvordan den enkelte producent skal agere på områder, der ikke vedrører os. Og vi har aldrig drøftet at lave specifikke regler på det her område.

Læs også