Hæder for tro tjeneste

Fredag den 22. maj 2009 var en særlig dag for Knud Rasmussen, der kunne fejre 40 års jubilæum som fodermester og driftsleder på Protekta Farms i Kalundborg.

Da Knud Rasmussen i 1969 forlod militæret og begyndte i sit nye job hos Åge Jakobsen, havde gården kun 25 søer med smågrise i den gamle svinestald. I dag er stalden lavet om til en hyggelig festsal, der er bygget moderne stalde, og Protekta Farms A/S har nu 1.200 årssøer og producerer hvert år 45.000 slagtesvin.

Så der er sket meget, og Knud Rasmussen har været med hele vejen. Det fejrede han i forrige uge sammen med venner, familie, sin oprindelige arbejdsgiver, Åge Jakobsen, og dennes søn, Anders Jakobsen, som i 1999 overtog gården.

- Jeg har kendt dig siden jeg var seks år gammel, Knud. Du startede, lige da jeg skulle til at i skole, fortalte Anders Jakobsen.

En særlig evne
- Du har været en del af familien og lært mig mange ting. Dig har man altid kunnet regne med. Du er utrolig loyal og overlader intet til tilfældighederne. Du passer bare de grise, som om de var dine egne, fortsatte han.

Også Åge Jakobsen havde ros til sin mangeårige fodermester:

Du har en helt særlig evne til at bedømme helbredstilstanden i stalden. Du kan jo næsten se, at en gris er syg, dagen før den faktisk bliver det, sagde han til skæve smil fra jubilaren.

40 års lang og tro tjeneste hædres af Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab, og præsidiemedlem Thorkild Ljørring Pedersen overrakte selskabets sølvmedalje til Knud Rasmussen.

Læs også