Gæmelke: Eksporterhvervene er presset til det yderste

FARE: - Vi balancerer på en knivsæg lige i øjeblikket, lyder det fra Landbrugsraadet.

- Vi balancerer på en knivsæg lige i øjeblikket, og de danske virksomheder er så hårdt presset, at der absolut intet er råd til i form af nye politisk bestemte omkostninger. Den største trussel mod dansk økonomi lige i øjeblikket er måske i virkeligheden, at alt for mange politikere ikke har indset dette. 

Det siger Landbrugsraadets præsident, Peter Gæmelke, i en kommentar til Det Økonomiske Råds rapport. Samtidig deler Landbrugsraadet de økonomiske vismænds bekymring for den finansielle sektors funktionsevne.

- Det Økonomiske Råd giver udtryk for bekymring i forhold til den finansielle sektors funktionsevne. Hvis det er en berettiget bekymring og udtryk for, at bankpakkerne ikke har virket efter hensigten, er det alvorligt. Målet var at sikre tilstrækkelig risikovillig kapital, så investeringer og dermed jobskabelsen i den private sektor kunne fastholdes. Gode og sunde virksomheder og projekter skal kunne finansieres, ellers går al udvikling i stå i det danske samfund, og så kan vi godt begynde at omskrive ledighedsprognoserne, siger Peter Gæmelke.

Konkurrenceevne
De negative udsigter for beskæftigelsen forstærkes ifølge Peter Gæmelke af forventningerne til lønudviklingen i Danmark, som de økonomiske vismænd forudser, bliver et godt stykke højere end i de lande, som vi konkurrerer med:

 - Hvis formandskabets forudsigelser om lønudviklingen holder stik, vil Danmark miste betydelig konkurrenceevne, og tabet af beskæftigelse vil blive større, end formandskabet forudser. Det vil nemlig betyde, at vi mister markedsandele i en periode, hvor den samlede verdenshandel også falder. Det er en regulær katastrofekurs for en lille åben økonomi som den danske.

 

Euro
Netop i den sammenhæng glæder Peter Gæmelke sig over de økonomiske vismænds liste over de mange fordele ved, at Danmark tilslutter sig Euro’en.

 - Set fra et eksportorienteret erhvervs synspunkt skal Danmark hurtigst muligt med i Euro-samarbejdet. Derfor er det også svært at forstå, hvorfor formandskabet ikke er mere tydelig i sin anbefaling af Euro-medlemskab. Tidligere valutakriser har vist, at selv sunde økonomier kan komme under så stort pres, at fastkurspolitikken må opgives. Derfor mener jeg også, at der er både stærke økonomiske og politiske argumenter for at Danmark skal med i Euroen, siger Peter Gæmelke.

Læs også