Udnyt ejendommens muligheder

De fleste landmænd sætter driften i centrum, men har man blik for alternative indtægtskilder, kan det give god luft i hverdagen, og det kan gøre ejendommen nemmere at sælge.

Gården Lundekær lige uden for Frederikssund er sat til salg. David Hansen, som siden 1989 har drevet ejendommen ved siden af sit job som lærer har sammen med sin kone besluttet, at tiden er inde til at trappe ned.

Men hvordan sælger man en landejendom på 30 ha i en tid, hvor folk er usikre på fremtiden og har svært ved at skaffe finansiering? Det gør man ved at have salgsargumenterne i orden og ved at gøre potentielle købere opmærksom på de uanede muligheder, som gården og livet på landet rummer.

- Den gård har så stort et indtægtspotentiale. Den kan drives i virksomhedsskatteordningen med de store fordele, det giver. Og den nuværende ejer har allerede rigtig mange indtægter på den, og der er mulighed for endnu flere, fortæller ejendomsmægler Pernille Sams, som har fået til opgave at finde en køber til Lundekær.

Græs, pil og skov
Da David Hansen overtog gården, bestod bedriften af knap 30 ha konventionelt dyrket landbrugsjord, men meget har ændret sig siden dengang. I dag dyrkes kun godt fem ha med foderbyg. Knap seks ha er varigt græs, to ha er tilplantet med energipil, og sidst men ikke mindst blev næsten 15 ha til skov i 1998, da amtet tilbød aftaler om 20-årig udtagning.

- Vi fandt hurtigt ud af, at det ikke var ude på marken, at man kørte og tjente pengene. Det var faktisk bag skrivebordet, at man gjorde det, fortæller David Hansen med et smil.

Timerne på kontoret har i hvert fald kunnet betale sig. Alt i alt henter David Hansen cirka 119.000 kroner ind i tilskud til ejendommen hvert år, inklusive de 73.350 kroner, han får for udtagningen til skov.

Derudover har han udnyttet gårdens bygninger til flere forskellige formål. De gamle karleværelser og kornmagasinet er i dag indrettet som to lejligheder på henholdsvis 48 og 80 kvadratmeter, og giver en samlet årlig lejeindtægt på 108.000 kroner.

- En meget stor del af købesummen kan forrentes af de indtægter, så den er billig at sidde i for en familie. Den reelle pris bliver meget mindre fordi der er så store løbende indtægter. Det betyder at der er rigtig mange familier, der har mulighed for at vælge den livskvalitet, der ligger i at bo på sådan en ejendom, mener Pernille Sams.

Mange flere muligheder
Tidligere har løsdriftsstalden været udlejet til et bilfirma, og mulighederne for at drive andet erhverv på landet er gode, forklarer ejendomsmægleren.

- Der står udtrykkeligt i planloven, at eksisterende, tiloversblevne driftsbygninger må indrettes og bruges til andre formål. Der kan man få gode indtægter.

David Hansen har desuden i en periode drevet heste-hotel fra ejendommen efter samme model som dyrepensioner, ligesom han har haft heste på sommergræs. Og skoven giver, udover en fast indtægt for udtagningen, stor nydelse i hverdagen.

- Der ville også være mulighed for jagtleje. En af mine bekendte mener, at skoven ville kunne give mindst 15.000 i indtægt ad den vej, fortæller David Hansen, som dog har valgt at have skoven og jagten for sig selv.

- Vi skyder et par bukke hvert år ovre i skoven, og vi kan se rådyrene ud af køkkenvinduet ovre i pilen hver morgen sammen med fasanerne, fortæller han.

Læs også