Private virksomheder i klemme i landbrugets storfusion

IKKE ALLE ER MED: De private og de små virksomheder bliver holdt uden for den ny organisation Landbrug og Fødevarers virksomhedsbestyrelse. Det harmer organisationsfolk.

De private kreaturslagterier overvejer nu, om de skal danne deres eget forum og udtræde af den ny erhvervsorganisation Landbrug og Fødevarer på Axelborg.

Dét sker efter, at andelsbevægelsens repræsentanter efter deres mening har stemplet dem som andenrangs. Ifølge næstformanden i Kødbranchens Fællesråd, Søren Andersen, vil de forslag til vedtægter, der er på vej ud til medlemmerne, kun give leverandørejede virksomheder mulighed for at blive optaget i Landbrug og Fødevarers bestyrelse for virksomheder. Samtidig forlyder det, at virksomheder skal have en omsætning på mindst 600 millioner kroner for at kunne komme i bestyrelsen.

- Det er mangel på fremsyn og sund fornuft, at man vil holde den private del ude, og ikke længere vil samarbejde, understreger Søren Andersen, der også er direktør i Ålestrup Kreaturslagteri.

- Andelsbevægelsens topfolk kan jo godt lukke øjnene, men vi private forsvinder ikke af den grund, siger Søren Andersen, der gerne vil samarbejde som ligeværdige parter.

En ommer
Formanden for Østjysk Familielandbrug, Jørgen Lykkemark, der sidder i bestyrelsen for Kødbranchens Fællesråd og Mejeriforeningen, har rejst problemstillingen inden for organisationerne. Han mener, at det er meget forkert ikke at give plads til den private sektor i virksomhedsbestyrelsen. Dermed bliver heller ikke alle landmænd repræsenteret.

- Så går vi i den forkerte retning, når man bevidst holder nogen udenfor, understreger han og fortsætter:

- Når man hæver beløbsgrænsen for, hvornår virksomheder kan blive repræsenteret i virksomhedsbestyrelsen til 600 millioner kroner samtidig med, man kræver leverandørejerskab, er det jo ikke blot den private sektor, man udgrænser, men også de små andelsmejerier, understreger han, og tilføjer, at vedtægterne står til »en ommer«.

Uheldigt
- Det er vigtigt, at vi får alle med, og hensigten er jo at samle. Derfor er det meget uheldigt, hvis op mod 45 procent af kreaturerdelen holdes udenfor. Og jeg forstår godt, at man ikke vil være med, hvis man ikke engang kan komme i virksomhedsbestyrelsen, understreger Jørgen Lykkemark.

Han har derfor rejst spørgsmålet, om alle landmænd ikke skal være repræsenteret gennem den virksomhed, de har valgt at levere til.

Læs også