Tilfredshed med grønt udspil fra landbrugets egne rækker

MILJØ: Udspillet »Ægte Grøn Vækst« fra Dansk Landbrug er en håndsrækning til regeringen, men det er også meget voldsomt, lyder det fra en række af de lokale landboforeninger.

Fredagens store udspil, Ægte Grøn Vækst, fra Dansk Landbrug bliver generelt godt modtaget rundt omkring i landet i de lokale foreninger.

I hvert fald blandt den håndfuld som Effektivt Landbrug har talt med. En af dem er formanden for Jysk Landbrug, Knud Erik Nielsen.

- Det er et godt initiativ med, at vi får nogle af alle de her ting i spil. Det som jeg godt kan være lidt bekymret for, det er om vi på langt sigt har råd til at tage så meget jord ud af spil. Hvad nu hvis, der på et tidspunkt bliver mangel på fødevarer, lyder det fra Kurt Erik Nielsen.

Han henviser til planerne om at tage 100.000 hektar jord ud til energiafgrøder og til de 50.000 hektar jord, der skal tages ud i de miljøfølsomme arealer. Arealstørrelser som han synes er meget voldsomme. I det midtjyske område mellem Grindsted og Brørup som Jysk Landbrug dækker, skal der dog nok være mulighed for at finde arealer, der kan bruges.

- Vi kan da nok finde nogle områder heromkring. Jeg vil selvfølgelig ikke pege på, hvor det skal være, men jeg tror da, at der nok skal være nogle, der er interesseret i at skifte kornet ud med energipil eller noget andet, hvis vi ikke snart får nogle bedre priser, siger Knud Erik Nielsen.

I det hele taget ser han udspillet som en håndsrækning til regeringen, så de kan få lavet noget ordentligt i deres kommende længe ventede udspil, Grøn Vækst.

Har brug for jorden
Hos kollegerne lidt mere nordpå i Kronjysk Landboforening er formand Anders Laustsen også generelt tilfreds med udspillet. Lidt skepsis er der dog at spore, da han godt kan se lidt problemer i, at finde hektarer til at tage ud til dyrkningen af energipil.

- Vi er jo nogen, der har brug for jorden til at dyrke foder til vores dyr. Det er jo ikke sådan, at grovfoder det bare lige kan erstattes. Så bliver det jo til en helt anden pris, end det man selv laver, siger Anders Laustsen.

Han fortæller, dog at man sagtens kan finde nogle arealer i Kronjylland, hvor der kan dyrkes energipil, og man kan også godt finde nogle miljøfølsomme arealer, der kan tages ud af driften.

- Det er jo fornuftigt nok at gøre noget ved de arealer. Det er ikke det, som jeg er i mod. Men som økonomien ser ud i landbruget, så er vi nødt til at have kompensation for de arealer, som vi tager ud, siger Anders Laustsen.

Biogas bliver svært
På Lolland-Falster er formand for Sydhavsøernes Landboforening, John Nielsen, også tilfreds med udspillet. Han sidder dog også selv i Dansk Landbrugs bestyrelse, så en anden udtalelse ville også være bemærkelsesværdigt.

- Det har jo handlet om at finde den rette balance mellem vækst og miljø, siger John Nielsen.

Et punkt der dog bliver en udfordring på Lolland-Falster er at finde en måde, så 50 procent af husdyrgødningen kommer gennem biogas-anlæg, som er det er lagt op til i Dansk Landbrugs udspil.

- Det er min største bekymring. Lige nu kan det jo ikke lade sig gøre. Men det er jo heller ikke noget, som der er lagt op til lige her og nu. Det er noget som skal ske i løbet af årene. Altså inden 2020. Før er det heller ikke realistisk, siger John Nielsen.

Han henviser til manglen på velfungerende biogas-anlæg på Lolland-Falster og omegn.

Læs også